Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 23 Αυγούστου


 H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς  θα πραγματοποιηθεί την 23 Αυγούστου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.Ανάκληση της 152/2011 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2.Λήψη απόφασης για την παράταση της αρδευτικής περιόδου, αντίστοιχη παράταση της απασχόλησης των υδρονομέων άρδευσης και αναπροσαρμογή της αποζημίωσης τους.
3.Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα.
4.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 στο Μέτρο 322.
5.Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου:Γεώτρηση, Δεξαμενή και εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Χαιρώνειας, Θούριου, Ακοντίου και Προσηλίου.  
6.Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων Τροφώνια 2011 και διάθεση συνολικής πίστωσης 50.000,00 € για την κάλυψη δαπανών πραγματοποίησης τους.
7. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για την ανακήρυξη του Λ. Παπαδόπουλου ως επίτιμου δημότη Λεβαδέων.
8.Διαδικασία διευκόλυνσης εξόφλησης οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011.
9.Μεταφορά χρημάτων και κλείσιμο λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΔΔ που ασκούσαν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στον Δήμο Λεβαδέων.
10.Αποδοχή ποσού # 240.926,00 € # του Προγράμματος ΣΑΤΑ έτους 2011 (1η Δόση) για την εκτέλεση των έργων και κατανομή αυτού.
1.Ανάκληση της 98/2011 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου επιχορήγηση του συλλόγου << Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λαφυστίου >> για την πραγματοποιηθείσα 14η Έκθεση Γελοιογραφίας.
12.Έγκριση της αριθμ. 6/2011απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Λεβαδέων.
13.Έγκριση της αριθμ. 14/2011απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
14. Έγκριση της αριθμ. 15/2011απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
15. Έγκριση της απόφασης της Τ.Κ. Αγίας Τριάδας που αφορά τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2011.
16.Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ για το έτος 2011.
17.Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
18.Ορισμός επιτροπής (τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι και ένας υπάλληλος) της οποίας το έργο θα είναι η εξακρίβωση των υπεύθυνων δηλώσεων πού υποβλήθηκαν από τους κτηνοτρόφους του Δήμου Λεβαδέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: