Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Η 28η Οκτωβρίου στη Λιβαδειά και 51 φωτογραφίες. Μέρος Στ'