Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Η καλοκαιρινή ετήσια εκδήλωση του ΑΚΟΛ και 60 φωτογραφίες