Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Στη Βουλή η παράκαμψη της Αράχωβας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολιγωρία βλέπει ο βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Γιαννάκης πίσω από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου παράκαμψης της Αράχωβας. Με την ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, ο Μιχάλης Γιαννάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καθυστερεί ένα ώριμο έργο που ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και καλεί τον κύριο Ρέππα να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες.
Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκης κάλεσε τον Υπουργό να εντάξει το έργο της παράκαμψης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση της παρακαμπτήριου Αράχωβας»
Κύριε Υπουργέ,
Το έργο της οδικής παράκαμψης της Αράχωβας, αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή αφού η ολοκλήρωσή του εξυπηρετεί αφενός την εγκάρσια σύνδεση Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και αφετέρου την συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση προς Αράχωβα, στα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού και στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
Το Έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση δεδομένου ότι έχει ήδη δεσμευτεί η ζώνη διέλευσης με το ΦΕΚ 300/16-7-2008 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχει γίνει η μελέτη για το κτηματολόγιο. Παράλληλα, έχουν συνταχθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης, ενώ αναμένεται η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μετά την θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιδεικνύει ιδιαίτερη ολιγωρία στην ολοκλήρωση του έργου αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα έργο που εξυπηρετεί ευρύτερα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επειδή οι σύγχρονες απαιτήσεις κυκλοφορίας και ασφάλειας, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη κυκλοφορία, λόγω των αναπτυξιακών προοπτικών της ευρύτερης περιοχής, καθιστούν αναγκαία την ολοκλήρωση του υπόψη έργου
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
-Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο της οδικής παράκαμψης της Αράχωβας;

-Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να αρχίσει άμεσα η φάση κατασκευής της παράκαμψης της Αράχωβας;

-Προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών να εντάξει το υπόψη έργο σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την χρηματοδότησή του;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή και τον ορισμό του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων.


2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
3. Κατάργηση των Νομικών Προσώπων που ασκούν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας και άσκηση των δραστηριοτήτων τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων.

4. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χαιρώνειας με την επωνυμία << Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής –Πρόνοιας>>.

5. Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λεβαδέων που ασκούσαν δραστηριότητα Αθλητισμού & Πολιτισμού και Σύσταση νέου Ν.Π. ,κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 § 4 του Ν. 3852/2010.

6. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Λεβαδέων και σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως του Δήμου Λεβαδέων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.

7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π. με την επωνυμία << Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων >>.

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.

9. Συγχώνευση της υφιστάμενης Σχολικής Επιτροπής και α) Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων, β) Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων

10. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί συμμετοχής του νέου διευρυμένου Δήμου ως Μέλος στο Σ.Π.Ο.Α.Κ. και εκλογής αντιπροσώπων του στο Σύνδεσμο.

11. Ανάθεση στην Ε.Α.Σ.Υ. της εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων, για την χρονική περίοδο από 15/2/2011 έως 31-12-2011.

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου: << ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ >>.

13. Παράταση χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου << Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος).

14. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ>>.

15. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ>>.

16. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ>>.

17. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ>>.

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ>>.

19. Διάθεση πίστωσης 2,500,00 € για τον εορτασμό αποκριάτικων εκδηλώσεων στις τοπικές κοινότητες Κυριακίου και Δαύλειας.(αρ.65§1, 72§δ, 267§2 και 158§3 του Ν.3463/2006).

20. Ενημέρωση και λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν με την προσθήκη – τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου << Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις >>.

21. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Ελικωνίων Λιβαδειάς.

22. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου.

23. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ & 1ου ΣΕΚ Λιβαδειάς.Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Η πίτα του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Λιβαδειάς και 40 φωτογραφίες


Χωρίς φιλάθλους ο ΟΦΗ τη Δευτέρα στη Λιβαδειά

Η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας σας ενημερώνει ότι την Τρίτη, 22-02-2011 και ώρα 10.40, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην έδρα της, στην οποία συμμετείχαν α) εκπρόσωπος της Π.Α.Ε ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ β) εκπρόσωπος της Δ.Ε.Α.Β γ) ο υπεύθυνος ασφαλείας της Π.Α.Ε ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ και γ) ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε ότι, κατά την ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ε Ο.Φ.Η, για το πρωτάθλημα Footballl leαgue - leαgue 2 περιόδου 2010-2011, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28-02-2011 και ώρα 18.00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, δεν θα διατεθούν εισιτήρια εκ μέρους της γηπεδούχου Π.Α.Ε ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ σε οπαδούς της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε Ο.Φ.Η, για την συγκεκριμένη αγωνιστική αναμέτρηση.
Κατόπιν τούτου απαγορεύεται η πρόσβαση και η προσέγγιση στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο, στους φιλάθλους της Π.Α.Ε Ο.Φ.Η.
Από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας θα ληφθούν αυστηρότατα μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφαλείας με προελέγχους σε επιλεγμένα σημεία και δε θα επιτραπεί η προσέγγιση στο δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς σε κανένα φίλαθλο, που δεν θα έχει μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για αντιπαραβολή των ατομικών του στοιχειών.
Επίσης θα διενεργείται αυστηρός έλεγχος στους προσερχόμενους φιλάθλους, σε οποιονδήποτε κατέχει πανό με συνθήματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα καθώς και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που απαγορεύεται από την σχετική περί αθλητισμού νομοθεσία (βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα και αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες).-

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Εκλεβαν καλώδια από εργοστάσιο

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες (23-02-2011), στη Θήβα Βοιωτίας, τρεις ημεδαποί, δύο 47χρονοι και ένας 33χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και φθορών.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, μετέβησαν στο 11ο χλμ της Ε.Ο. Θηβών –Χαλκίδας, σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων, όπου κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 33χρονο και τον έναν εκ των 47χρονων δραστών, να προβαίνουν στην κοπή και αφαίρεση καλωδίων, προερχόμενα από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του εν λόγω εργοστασίου.
Στην κατοχή τους ανευρέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων (κλειδιά, ψαλίδα κοπής σιδήρων, πένσα, κατσαβίδια, λοστός κ.α), τα οποία χρησιμοποιούσαν για την κοπή και αφαίρεση των καλωδίων.
Αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση το χώρο και με την πάροδο δυο (2) περίπου ωρών, εντόπισαν τον έτερο 47χρονο δράστη, ο οποίος προσέγγισε το σημείο με ΙΧΕ αυτοκίνητο και με σκοπό να φορτώσει τα αφαιρεθέντα καλώδια, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ίδιος νωρίτερα είχε μεταφέρει στο σημείο τους ανωτέρω δράστες, καθοδηγώντας τους να προβούν στην κοπή και αφαίρεση των καλωδίων.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε μη κατοικήσιμη οικία στη Χαλκίδα Ευβοίας, την οποία χρησιμοποιούσε, ο προαναφερόμενος δράστης, ως χώρο αποθήκευσης των αφαιρεθέντων αντικειμένων, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν:


• Είκοσι τρεις (23) πλαστικές σακούλες απορριμμάτων, μεγάλου μεγέθους, περιέχουσες μεγάλο αριθμό από πλαστικά μέρη καλωδίων διαφόρων διατομών και χρωμάτων,
• Μια (1) εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία,
• Ένας (1) κόφτης μετάλλων μονωμένος,
• Ένας (1) κόφτης καλωδίων με μονωμένες λαβές,
• Μια (1) φαλτσέτα με δυο λεπίδες,
• Ένας (1) φακός κεφαλής,
• Μια (1) φορητή μπαταρία ρεύματος και
• Μια (1) συσκευή μέτρησης ανίχνευσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας, εντός αποχέτευσης βάθους δυο (2) μέτρων περίπου, ανευρέθηκε μεγάλος αριθμός καλωδίων διαφόρων διατομών και χρωμάτων.
Σύμφωνα με υπευθύνους του εργοστασίου, είχαν αφαιρεθεί ανταλλακτικά και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ύψους άνω των εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδων Ευρώ, ενώ η προκληθείσα φθορά στις εγκαταστάσεις, κοστολογείται στο χρηματικό ποσό των είκοσι τριών (23.000) χιλιάδων Ευρώ, περίπου.
Οι τρεις (3) συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς και για την ανακάλυψη και σύλληψη τυχόν άλλων συνεργών τους.