Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Διανομή 50 Η/Υ σε σχολεία από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και 50 φωτογραφίες