Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Η επιστολή Κοτσικώνα για τις διεκδικήσεις της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου/Ιερουσαλήμ

Η επιστολή του Νώντα Κοτσικώνα και του Πέτρου Αρκουμάνη.

Προς
1) Τον κ. Δήμαρχο Λιβαδειάς Νικόλαο Παπαγγελή.
2) Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς Κων/νο Σωτηρόπουλο.
Κύριοι συνάδελφοι,
Την Δευτέρα 7-2-2011, συζητείται στο Εφετείο Λαμίας (μεταβατική έδρα Λιβαδειάς), η από 20-9-1992 έφεση του Ελληνικού Δημοσίου (αρ.εκθ.κατ. 120/92), που στέφεται κατά: 1) της εγκαθιδρυμένης στην περιφέρεια του Δήμου Δαύλειας Βοιωτίας Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ (Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της υπ' αριθ. αριθ. 10/1986 Πράξεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λεβαδείας και 3) της υπ' αριθ. 69/1992 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λεβαδείας.

Στη δίκη αυτή παρεμβαίνουν προσθέτως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κάτοικοι της Δαύλειας κατ όχι μόνο, η αστική εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης Δημοτικών Προβλημάτων Δαύλειας» και ο «Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δαύλειας»

Η εν λόγω δίκη έχει ανοίξει μετά την άσκηση από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λεβαδείας της από 14/08/1985 αγωγής της κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί, για τους στο ιστορικό της ως άνω αγωγής της αναφερομένους λόγους, κυρία του σε αυτήν περιγραφομένου ακινήτου, επιφανείας 1.250,00 τ.μ., κειμένου παραπλεύρως του κτίσματος της Ιεράς Μονής, στη θέση «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ» κτηματικής περιφερείας του Δήμου Δαύλειας της Επαρχίας Λεβαδείας του Νομού Βοιωτίας, να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο στην απόδοση του ακινήτου στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, να διαταχθεί η αποβολή του εναγομένου από το ως άνω ακίνητο κ.λ.π.

Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 10/1986 Πράξη του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία διέταξε τη διεξαγωγή μαρτυρικών αποδείξεων. Εκδοθείσης της υπ' αριθ. 58/1991 εισηγητικής εκθέσεως του κ. Εισηγητού Δικαστού, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, κατέθεσε την από 05/11/1991 κλήση της κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, προς περαιτέρω συζήτηση της υπό κρίση αγωγής της. Συζητηθείσης της ως άνω κλήσεως, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 69/1992 εκκαλουμένη απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η αγωγή της καθ' ης. Συγκεκριμένα η ως άνω απόφαση αναγνώρισε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, κυρία εκτάσεως 1.250 τ.μ., η οποία, δήθεν, αποτελεί τμήμα της μείζονος εκτάσεως με την ονομασία «ΑΚΡΙΝΟ ΝΕΡΟ» κατ διέταξε την απόδοση του ως άνω εδαφικού τμήματος από τ© Ελληνικό Δημόσιο στην ενάγουσα. Το Ελληνικό Δημόσιο, άσκησε την προαναφερόμενη έφεση του ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, το με την υπ' αριθ. 8234/2002 απόφαση του την παρέπεμψε να συζητηθεί από ίο αρμόδιο πλέον Εφετείο Λαμίας. Κατόπιν το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε τους από 29/12/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 119/2010 πρόσθετους λόγους εφέσεως ενώπιον του Εφετείου Λαμίας κατά της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ και των ιδίων άνω δικαστικών αποφάσεων.

Δοθέντος ότι όλη η επίδικη έκταση αποτελεί εν μέρει δάσος άλλως δασική έκταση και εν μέρει βοσκότοπο, ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, η επίδικη έκταση καθ' ομολογία και της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ στην ένδικη αγωγή της, ακόμα και σήμερα έχει πυκνή δασική βλάστηση από έλατα και πουρνάρια.

Ήδη από το έτος 1976 τόσο το Δασαρχείο Βοιωτίας όσο και η Νομαρχία Βοιωτίας εξέδιδαν άδειες προς παραθερισμό στη Δημόσια Δασική Έκταση στη θέση Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ Περιφερείας Δαύλειας και σχετική είναι η υπ' αριθ. 7/14-07-1976 άδεια της Νομαρχίας. Ο Δημόσιος Δασικός Χαρακτήρας της συγκεκριμένης περιοχής αποδεικνύεται περαιτέρω τόσο από την υπ' αριθ. 679/10-07-2002 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας, η οποία μιλάει για Κανονισμό Λειτουργίας του Χώρου Αναψυχής «ΛΑΠΑΘΙΑ» του Δημοσίου Δάσους Δαύλειας όσο και από το υπ' αριθ. πρωτοκ. 3.335/10-02-2005 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς, με το οποίο η ανωτέρω υπηρεσία ενημέρωσε την Εταιρεία Μελέτης Δημοτικών Προβλημάτων Δήμου Δαύλειας ότι ο χώρος στη Θέση «ΛΑΠΑΘΙΑΣ» Δημοσίου Ελατοδάσους περιφερείας Δήμου Δαύλειας, είναι χώρος αναψυχής και ότι διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των Περί Δασών Νόμων & Διαταγμάτων και ότι για οποιαδήποτε αυθαίρετη επέμβαση η Υπηρεσία κινεί τις προβλεπόμενες από τη δασική Νομοθεσία διαδικασίες προστασίας του.

Πέραν όλων των άλλων, ο δημόσιος και δασικός χαρακτήρας της επίδικης εκτάσεως προκύπτει και από τα εξής έγγραφα:
1) Την υπ' αριθ. πρωτοκ. 494/31-10-1997 Επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τότε Θηβών & Λεβαδείας κ.κ. Ιερωνύμου, με την οποία ομολογεί ότι η Πολιτεία με την υπ' αριθ. 23/1932 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εξαίρεσε υπέρ της Ιεράς Μονής το ορεινό λιβάδι μετά των κρασπέδων αυτού. Επομένως η Ιερό Μητρόπολις Θηβών & Λεβαδείας δέχθηκε ότι η εναπομείνασα κατά το έτος 1932 έκταση στην Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ είναι 3.000 στρέμματα.
2) Το υπ' αριθ. 4.018/06-11-2003 του Δασαρχείου Λιβαδειάς, από το οποίο προκύπτει περίτρανα ότι:
Α) Η δασική έκταση, που περιβάλλει την περιμαντρωμένη έκταση της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ Δαύλειας και της κατασκήνωσης είναι Δημόσια (Δάσος Ελάτης)
Β) Οι εκτάσεις με τις ονομασίες Λαπαθιάς, Άνω Τσέρεσι, Ακρινό Νερό, Λούγαρη και Νεοχώρι - Καμάρα ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι Δασικές
3) Το υπ' αριθ. 6.286/07-12-2007 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς, από το οποίο προκύπτει εκ νέου ότι:
Οι εκτάσεις με τις ονομασίες «Ακρινό Νερό», «Νεοχώρι Καμάρα», «Διχάλα Λούγαρη», είναι δημόσιες δασικές χορτολιβαδικές - βοσκήσιμες εκτάσεις, δεν είναι κατά νόμο αναγνωρισμένες ως μη Δημόσιες και το Δημόσιο έχει πλήρες και αδιαφιλονίκητο δικαίωμα πάνω στις εκτάσεις αυτές.

4) Το υπ' αριθ. 1.273/24-09-1982 επιτακτικότατο και αυστηρότατο έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς, σύμφωνα με το οποίο: «1.- Επί των ανωτέρω αποφάσεων, με τις οποίες διατάξατε την αναγκαστική εισδοχή ποιμνίων διαφόρων κτηνοτρόφων στα λιβάδια Ακρινό Νερό και Νεοχώρι - Καμάρα περιφερείας Δαύλειας, ως ανηκόντων ιδιοκτησιακά στην Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ περιφερείας Δαύλειας, σας πληροφορούμε ότι εκ των υπαρχόντων στο αρχείο της Υπηρεσίας μας στοιχείων, δεν προκύπτει ότι οι βοσκότοποι αυτοί ανήκουν στην εν λόγω Μονή, ούτε κατά κυριότητα ούτε κατάκανένα άλλο τρόπο. 2.- Κατόπιν τούτου να θεωρείτε αυτούς ως Δημόσιους Δασικούς βοσκότοπους. 3.- κατά το παρελθόν έτος που καλέσατε την Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ Δαύλειας να προσκομίσει τίτλους Ιδιοκτησίας των βοσκοτόπων, ουδεμία απάντηση είχαμε».
5) Από την επίσημη ιστοσελίδα του τότε Δήμου Δαύλειας, στο οποίο αναφερόταν ότι η απόσταση από την Μονή Ιερουσαλήμ μέχρι το Ακρινό Νερό είναι περίπου δύο (2) ώρες με τα πόδια και ότι όταν φτάσει κάποιος εκεί αποζημιώνεται από το υπέροχο ξέφωτο
6) Την υπ' αριθ. 97/1980 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, δυνάμει της οποίας απερρίφθη ανακοπή της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου κατά του υπ' αριθ. 26/12-11-1979 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
7) Τις υπ' αριθ. 59/2006 και 4/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Δαύλειας, με τις οποίες τοποθετήθηκαν κτηνοτρόφοι προς βόσκηση των ποιμνίων τους από το Δήμο Δαύλειας μεταξύ άλλων και στη θέση «ΑΚΡΙΝΟ ΝΕΡΟ», από τις οποίες αποδεικνύεται ότι ο Δήμο έχει τη διαχείριση της συγκεκριμένης εκτάσεως
8) Την υπ' αριθ. 122/2007 απόφαση του ως άνω Δημοτικού Συμβουλίου Δαύλειας, το οποίο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διορισθεί δικηγόρος για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Δαύλειας, που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων (54.000 στρεμμάτων) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου & της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών & Αεβαδείας (Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ Δαύλειας) και την παράσταση του δικηγόρου υπέρ του Δημοσίου στη Δίκη

9) Το υπ' αριθ. 1.159/13-05-2008 έγγραφο του Δήμου Δαύλειας, με συνημμένη την από 03/11/2006 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Δαύλειας - Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αξιοποίηση του Λαπαθιά, ως δημόσιο λαϊκό θέρετρο εκτάσεως 300 στρεμμάτων, του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί από το 1978, στην τότε Κοινότητα Δαύλειας, για τη δημιουργία παραθεριστικού θέρετρου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε όπ ο διευρυμένος πλέον Δήμος Λιβαδειάς, έχει υποχρέωση να προστατεύσει τα συμφέροντα του, καθώς και τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, όλων των δημοτών του και όλων των πολιτών ανεξαιρέτως, συμφέροντα που ευθέως θίγονται από την εκκαλουμένη απόφαση, παρεμβαίνοντας προσθέτως στην εν λόγω δίκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ. Ειδικότερα, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, αξιοποιώντας την εκκαλουμένη απόφαση για τα 1.2S0 μ2 και ισχυριζόμενη ότι αυτή αποτελεί τμήμα μείζονος εκτάσεως 54.000 στρεμμάτων που σκόπιμα ονομάζει «ΑΚΡΙΝΟ ΝΕΡΟ», αμφισβητεί, με κάθε ένδικο και εξώδικο μέσο, την τοποθέτηση από τον πρώην Δήμο Δαύλειας κτηνοτρόφων της περιοχής σε δημόσια βοσκήματα, την κατασκευή από την πρώην Κοινότητα και τον πρώην Δήμο Δαύλειας έργων υποδομών για τη βόσκηση (ποτίστρες κ.λ,π.), τη διαχείριση από το Δήμο του παραθεριστικού θέρετρου ΛΑΠΑΘΙΑΣ, ακόμα και την ύπαρξη ιδιωτικών κτημάτων που βρίσκονται εντός της μείζονος αυτής περιοχής που περιλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν της ανατολική πλευρά του Παρνασσού. Για το λόγο αυτό άλλωστε, ο πρώην Δήμος Δαύλειας είχε αποφασίσει να παρέμβει προσθέτως, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στην εκδίκαση της εν λόγω έφεσης, απόφαση που όμως δεν υλοποιήθηκε.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, ο πρώην Δήμος Χαιρώνειας είχε λάβει σχετική ομόφωνη απόφαση και παρενέβη προσθέτως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα έκτασης (βόσκημα) 20.000 στρεμμάτων περίπου, στην περιφέρεια του τότε Δήμου Δήμου Χαιρώνειας (βοσκήματα ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ - ΚΑΜΑΡΑ και ΛΥΚΟΥΡΙΟΝ - ΚΛΙΜΑ).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Νώντας Κοτσικώνας
Πέτρος Αρκουμάνης
Ζητάμε δε, λόγω του επείγοντος του θέματος, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 26ηs Ιανουαρίου 2011 και να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Συγχαρητήρια Αρχιεπισκόπου για το νέο βιβλίο του Κατσιμπάρδη

26/1/2011ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ


ΓΙΑ ΤΙΣ ¨ΑΦΘΑΡΤΕΣ ΑΞΙΕΣ¨


ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ


Το βιβλίο είναι ένας κόλαφος κατά της μάστιγας των αναβολικών και ύμνος για τα ολυμπιακά ιδεώδη.


¨Καίρια θέματα για την ποιότητα και την εντιμότητα του αθλητισμού¨ χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος όλα όσα επεξεργάζεται ο Γιώργος Κατσιμπάρδης στο νέο βιβλίο του ¨Άφθαρτες Αξίες¨ (εκδόσεις ¨Αν. Παρατηρητής¨), σε επιστολή που έστειλε προς τον πρώην βουλευτή Βοιωτίας και υφυπουργό Εσωτερικών. Μάλιστα με την ευγένεια που τον διακρίνει και τις πολύ καλές σχέσεις που έχει μαζί του αφ’ ότου ήταν Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας τον καλεί να συναντηθούν και να έχουν συνεργασία.


Το κείμενο της σύντομης αλλά μεστής επιστολής του Αρχιεπισκόπου προς τον κ. Κατσιμπάρδη έχει ως εξής:


<<Αγαπητέ μου κύριε Κατσιμπάρδη,


Χαίρομαι για την έκδοση του βιβλίου υπό τον τίτλο ¨Άφθαρτες Αξίες¨, που περιέχει συλλογή ομιλιών σου σχετικά με το θέμα του αθλητισμού χωρίς αναβολικά, θέμα καίριο για την ποιότητα και την εντιμότητα του αθλητισμού.


Χαίρομαι για σένα και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, με την ευχή να ανταμώσουμε σύντομα.


Με εγκάρδιες ευχές


Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος


ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ >>


Αξίζει να σημειωθεί ότι συγχαρητήρια για το νέο βιβλίο του Γιώργου Κατσιμπάρδη έστειλαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας Λοβέρδος, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γιώργος Νικητιάδης, ο υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χρήστος Αηδόνης, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Κασιμάτης, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Πανούσης, ο πρ. Γενικός Γραμματέας Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Γιάννης Παπαδογιαννάκης κ.α.


Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι ότι και τα Μ.Μ.Ε., όχι μόνο τα τοπικά αλλά και τα Αθηναϊκά, επιφύλαξαν ευμενή υποδοχή στο βιβλίο.


Γράφει, συγκεκριμένα, η εφημερίδα ¨ΤΟ ΒΗΜΑ¨ της Κυριακής, 5/12/2010 σελ. Α52: <<Το καυτό θέμα της δημοκρατικής λειτουργίας των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών επεξεργάζεται ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ κ. Γιώργος Κατσιμπάρδης στο νέο βιβλίο του ¨Άφθαρτες Αξίες¨. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Κατσιμπάρδης ¨Οι μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες, ενώ στα καταστατικά τους αναφέρουν ότι είναι μη κερδοσκοπικές, στην ουσία έχουν μεταβληθεί σε κερδοφόρες πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς έχουν εμπορευματοποιήσει την ολυμπιακή ιδέα¨. Παράλληλα καλεί τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν στις διεθνείς αυτές ομοσπονδίες να λειτουργούν δημοκρατικά. Ο συγγραφέας, που δραστηριοποιείται ως πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά¨, προσεγγίζει θέματα του κλασικού πολιτισμού αλλά και ζητήματα πολιτισμού στον αθλητισμό, όπως καταγράφονται και από τις πρόσφατες εξελίξεις στον ελληνικό χώρο αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Στο βιβλίο, επίσης, περιλαμβάνεται συνέντευξη του κ. Κατσιμπάρδη για το βαλκανιονίκη πρωταθλητή και μαραθωνοδρόμο της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη>>.


Εξάλλου η εφημερίδα ¨Ελευθεροτυπία¨, 26/1/2011, σημειώνει τα εξής: <<Ένας πολιτικός, πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βαλκανιονίκης, βιώνει τον ευτελισμό του ολυμπιακού ιδεώδους ακόμα πιο έντονα τώρα ως πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ¨Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά¨. Στο νέο βιβλίο του πρώην υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Κατσιμπάρδη, που έχει τον τίτλο ¨Άφθαρτες Αξίας¨, ο συγγραφέας προσεγγίζει – όπως και με προηγούμενα βιβλία του – θέματα του κλασικού πολιτισμού αλλά, τούτη τη φορά, και ζητήματα πολιτισμού στον αθλητισμό, όπως καταγράφονται και από τις πρόσφατες εξελίξεις στον ελληνικό χώρο αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του συγγραφέα με την οποία από τη μια μεριά εξηγεί πώς είχε τιμήσει τη μνήμη του δολοφονημένου βουλευτή, βαλκανιονίκη και μέλους του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Γρηγόρη Λαμπράκη και από την άλλη αναδεικνύει τον ευεργετικό ρόλο που είχε παίξει η δολοφονία του (από τους γνωστούς τραμπούκους της Θεσσαλονίκης) στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας.


Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Η πίτα της Φιλαρμονικής

Στον νέο χώρο στέγασης, στα πρώην δημοτικά ΚΕΠ, έγινε η κοπή της πίτας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων. Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος.

Αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό των μεταναστών στη Θήβα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Θήβας Βοιωτίας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων και επιχειρήσεων που έχει σχεδιάσει η Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Θήβας, από αλλοδαπούς που διαβιούν σε πρόχειρους καταυλισμούς, συγκροτήθηκε πρωινές ώρες της σήμερον (26-01-2011), συνεργείο προληπτικών ελέγχων.
Ειδικότερα, προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Θηβών συνολικά είκοσι δύο (22) αλλοδαποί, εκ των οποίων, στερούνταν παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων, ένας (1) υπήκοος Πακιστάν και τρεις (3) υπήκοοι Αφγανιστάν, οι οποίοι και συνελήφθησαν προκειμένου εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό μέτρο της απέλασης.
Λοιποί εκ των προσαχθέντων, μετά την εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας αφέθηκαν ελεύθεροι.
Οι ειδικοί αυτοί έλεγχοι εντάσσονται σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, είναι στοχευμένοι και επαναλαμβανόμενοι σε διαφορετικό τόπο και χρόνο κάθε φορά και σκοπό έχουν την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.-

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΑΑ της 28ης Ιανουαρίου

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την Παρασκευή 28/1/2011  και ώρα 19.30.

Θέμα 1o: Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου.
Θέμα 2o: Συγκρότηση Επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων (ΕΚΠΟΤΑ).
Θέμα 3o: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ).
Θέμα 4o: Ορισμός μέλους και αναπληρωτή για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής συντάξεως βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης έργου.
Θέμα 5o: Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου και την παραλαβή των ανταλλακτικών.
Θέμα 6o: Μεταφορά ποσού 156.826,33 € από το Τ.Π.& Δ. της ΔΟΥ-Λιβαδειάς στον αριθμό λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στο κατάστημα της ALPHA ΒΑΝΚ στην Αράχωβα.
Θέμα 7o: Υποβολή πρότασης της πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)" στο Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΥΠΕΚΑ.
Θέμα 8o: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας και Δήμου Λεβαδέων για τη πράξη "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)"
Θέμα 9o: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ"
Θέμα 10o: Ενημέρωση για το έργο "ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ"
Θέμα 11o: Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Γυμνασίου Άσπρων Σπιτιών (ΠΑΡ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ).
Θέμα 12o: Εκπροσώπηση του Δήμου από το κ. Δήμαρχο για καταβολή αποζημιώσεων στα Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Χάγη.
Θέμα 13o: Ιστοσελίδα VOTE FOR DISTOMO.
Θέμα 14o: Ενημέρωση για την παραχώρηση κτιρίου της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε.
Θέμα 15o: Αντικατάσταση μελών Διοικ. Συμβουλίου της ΑΡΑΧΩΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Θέμα 16o: Τροποποίηση καταστατικού της ΑΡΑΧΩΒΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Θέμα 17o: Έγκριση της 1/2011 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Κ.Ε.Α.Π.Α. περί "Ψήφιση-έγκριση σχεδίου δράσης της επιχείρησης από 1/1/2011-31-12-2012.
Θέμα 18o: Καθορισμός αυτοτελών οικισμών.