Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Πόλεμος ανακοινώσεων Μυτιληναίου-ΔΕΗ

Ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΔΕΗ και Ομίλου Μυτιληναίου καλά κρατεί. Το διακύβευμα είναι τεράστιο και η σύγκρουση αναπόφευκτη. Διαβάστε τα νεώτερα.

Η ανακοίνωση από τον Όμιλο Μυτιληναίου
Η Διοίκηση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία δημόσιας αντιπαράθεσης με τη Διοίκηση της ΔΕΗ, οι ενέργειες και οι αποφάσεις της οποίας είναι θέμα έγκρισης ή όχι των μετόχων της και αποδοχής των εργαζομένων της. Για την αποκατάσταση όμως της αλήθειας σχετικά με θέματα ενέργειας, που αφορούν στον Όμιλο και εμφανίζονται συχνά στον Τύπο, πρέπει να διατυπωθούν από την πλευρά μας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ορισμένα σημεία που έχουν γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος του επενδυτικού κοινού και της κοινής γνώμης το τελευταίο διάστημα.

1. Η Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας της ENDESA HELLAS (και όχι πια του Αλουμινίου) είναι η μεγαλύτερη και η πιο σύγχρονη μονάδα παρόμοιου τύπου της Ευρώπης. Η σημερινή της αξία υπερβαίνει τα € 300 εκατ. και η λειτουργία της:
- Θα βελτιώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην περιοχή, αφού θα μειώσει την κατανάλωση μαζούτ κατά 160.000 τόνους ετησίως.
- Θα μειώσει το κόστος εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ κατά € 30 εκατ. τον χρόνο (όπως έχει υπολογιστεί και κοινοποιηθεί από τη ΡΑΕ).
- Θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του ελλείμματος ισχύος του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, αποτρέποντας τον κίνδυνο μπλακ-άουτ τα κρίσιμα καλοκαίρια του 2008 και του 2009. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2010, σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, δεν προβλέπεται να προστεθεί στο σύστημα ούτε ένα MW θερμικής ισχύος είτε από τη ΔΕΗ είτε από ιδιώτες παραγωγούς.
- Θα μειώσει το κόστος παραγωγής αλουμίνας στο Αλουμίνιο μέσω του ατμού που θα διαθέτει.

2. Σχετικά με την τιμολόγηση ρεύματος της Αλουμίνιον:Το 2004, όταν ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αγόρασε την Αλουμίνιον, η μέση τιμή ρεύματος δεν υπερέβαινε τα $ 28,83/MWh.Σήμερα η τιμή αυτή έχει ανέλθει σε $ 69,54/MWh (αύξηση 245% σε 3 χρόνια), με τη ΔΕΗ να διεκδικεί ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις με διάφορους τρόπους και κυρίως μέσω κρατικής παρέμβασης. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του εγκυρότερου οίκου εμπορευμάτων του Λονδίνου, Commodities Research Unit (CRU - Ιανουάριος 2008), οι τιμές ανά MWh με τις οποίες τιμολογούνται τα 171 εργοστάσια αλουμινίου ανά τον κόσμο (έναντι των $ 69,54 που πληρώνει η Αλουμίνιον της Ελλάδος σήμερα) είναι οι εξής:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μ.Ο. Τιμής σε $/MWh
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 41,33
ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 34,36
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 25,48
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 33,77
ΩΚΕΑΝΙΑ 22,70
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 23,42
ΑΦΡΙΚΗ 20,60
ΑΣΙΑ 34,17
ΚΙΝΑ 44,49
ΡΩΣΙΑ 20,52
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΙΜΗ σε $/MWh (Μ.Ο.) 34,583.

Κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ, οι οποίες, αντίθετα με τις δημόσιες δηλώσεις και τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις του τελευταίου διαστήματος της τελευταίας, έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποδέχτηκε σχετική πρόταση, εφόσον η ΔΕΗ το κρίνει σκόπιμο, να υπογραφεί άμεσα συνυποσχετικό ΔΕΗ – Αλουμίνιον για παραπομπή της διαφοράς σε Διεθνή ή και Ελληνική Διαιτησία υπό τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα για την τιμολόγηση του αλουμινίου τα επόμενα χρόνια. Η αποδοχή της πρότασης αυτής από την πλευρά μας ισχύει ακόμη.

4. Θεωρούμε τις παρεμβάσεις της ΔΕΗ, στη διαδικασία της εισήγησης της ΡΑΕ και εμμέσως στο υπουργείο Ανάπτυξης, εκτός δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σεβόμενος τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή τη λογική και σχετικές πρακτικές. Ο τρόπος με τον οποίο ένα μονοπώλιο (που ελέγχει το 99% της αγοράς σήμερα) ασκεί την εξουσία που απορρέει από τη μονοπωλιακή του ισχύ είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν ληφθεί υπόψη ότι η ΔΕΗ ομιλεί στο όνομα του ”δημοσίου συμφέροντος” όταν το 49% των μετοχών της ανήκει σε ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία εκφράζει –πλην του Δημοσίου- η Διοίκηση της ΔΕΗ. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ευνομούμενη Ελληνική Πολιτεία και τη Δικαιοσύνη. Οι θεσμοί σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα δεν επιτρέπουν στα μονοπώλια να λειτουργούν ανεξέλεγκτα”.-

Και η απάντηση από την διοίκηση της ΔΕΗ.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη, για χάρη της σωστής ενημέρωσης, να αντικρούσει τις ανακρίβειες και τις μισές αλήθειες που διατυπώνονται στο Δελτίο Τύπου του Ομίλου Μυτιληναίου της 25.02.2008.

1. Κατ΄ αρχήν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η Μονάδα Αυτοπαραγωγής της Αλουμίνιο της Ελλάδος (ΑτΕ) αναφέρεται για πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο ως μονάδα της ENDESA HELLAS και όχι πια της ΑτΕ. Σημειώνουμε εν προκειμένω ότι:
• Τόσο η άδεια του Αυτοπαραγωγού όσο και η αίτηση μετατροπής της είναι στο όνομα της ΑτΕ.
• Εξ όσων γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα ουδεμία μετατροπή της άδειας ή αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του φορέα της άδειας έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
• Σε καμία πράξη ενώπιον οιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής που να αφορά την εν λόγω μονάδα ηλεκτροπαραγωγής έχει εμφανισθεί Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ENDESA HELLAS.
• Αντιθέτως, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η άδεια της ΑτΕ, οικονομικά αξιολογούμενη, θα είναι περιουσιακό στοιχείο εισφερόμενο στην ENDESA HELLAS, σε κάποια αξία.

2. Κανείς δεν αμφισβητεί τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της Μονάδας στο Ελληνικό Σύστημα, λόγω της γνωστής ανεπάρκειας και γι΄αυτό τον λόγο η μονάδα αυτή θα έπρεπε να είχε ενταχθεί στο Σύστημα αμέσως μετά την κατασκευή της. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν σχετίζονται με τη μετατροπή της άδειας της ΑτΕ, αλλά με την ένταξη της μονάδας.

3. H αλλαγή μιας άδειας παραγωγής από αυτοπαραγωγό σε ανεξάρτητο παραγωγό ή αντίστροφα θα αποτελούσε μια συνηθισμένη επιχειρηματική πρακτική, που θα γινόταν αποδεκτή από όλους τους παίκτες, εάν η αγορά ήταν ώριμη και λειτουργούσε με σταθερούς κανόνες. Όμως, σε μια αγορά που λειτουργεί με ρυθμιζόμενα τιμολόγια και με κανόνες που καθορίζονται και στη συνέχεια τροποποιούνται με ρυθμιστικές παρεμβάσεις, επιδιωκόμενες αλλαγές αδειών παραγωγής, όπως είναι η περίπτωση της ΑτΕ, είναι δυνατόν να αποσκοπούν στην αξιοποίηση υφιστάμενων αρρυθμιών που οδηγούν στην απόκτηση ωφελημάτων από κάποιους παίκτες σε βάρος άλλων παικτών. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται ολοκληρωμένη θεώρηση των επιπτώσεων στην αγορά.

4. Τα αναφερόμενα σχετικά με την τιμολόγηση ρεύματος της ΑτΕ είναι ανακριβή. Συγκεκριμένα:
• Η αύξηση της μέσης τιμής ρεύματος της ΑτΕ, που συμμετέχει στο κόστος παραγωγής της κατά 30% - 35%, μεταξύ Ιανουαρίου 2004 και Ιανουαρίου 2008 ανήλθε περίπου σε 120% σε τέσσερα χρόνια, αντί της αναφερόμενης αύξησης 245% σε τρία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι κατά την τετραετία αυτή η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερτριπλασιάστηκε.
• Η μέση τιμή ρεύματος που πλήρωσε η ΑτΕ στη ΔΕΗ τον Ιανουάριο 2008 ανήλθε σε 55,40 δολάρια /ΜWΗ (€38/MWH) και όχι σε 69,54 δολάρια/MWH που αναφέρεται. Επισημαίνεται ότι οι συνιστώσες της εν λόγω μέσης τιμής είναι 30,6 δολάρια /ΜWH της παλιάς σύμβασης του 1960 και 80,2 δολάρια/MWH της δεύτερης σύμβασης του 1975 που βασίστηκε σε περισσότερο εμπορικούς όρους και που αντανακλά σήμερα το τιμολόγιο Α-150 για τις μεγάλες βιομηχανίες.
• Σε ό,τι αφορά στα διεθνή στοιχεία που παρουσίασε ο Όμιλος Μυτιληναίου σχετικά με τις τιμές ανά MWΗ με τις οποίες τιμολογούνται τα εργοστάσια αλουμινίου ανά τον κόσμο, αυτές δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τη ΔΕΗ και δεν μας αφορούν για τους εξής δύο βασικούς λόγους:
- Πολύ χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται όταν οι κύριες ενεργειακές πρώτες ύλες κάθε χώρας έχουν πολύ χαμηλό κόστος κτήσης (πυρηνική ενέργεια, μεγάλα υδροηλεκτρικά κλπ).
- Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν διαμορφώνονται με βάση το κόστος, αλλά ισχύουν καθεστώτα και παρεμβάσεις (επιδοτήσεις) που αλλοιώνουν το μέσο ύψος των τιμών παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν ο Όμιλος Μυτιληναίου θεωρεί ότι οι τιμές που εξασφαλίζει από τη ΔΕΗ σήμερα είναι πολύ υψηλές έχει κάθε δικαίωμα να απευθύνεται στη διεθνή αγορά και να εξασφαλίζει τις καλλίτερες για την ΑτΕ τιμές. Παρά ταύτα με ασφαλιστικά μέτρα έχει καταφέρει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ χαμηλή τιμή με βάση τη Σύμβαση του 1960, παρά το ότι αυτή έχει λήξει από το 2006 και η οποία, αρκετά ευστόχως, έχει χαρακτηρισθεί ως ”αποικιακή σύμβαση”.

5. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑτΕ με δική της πρωτοβουλία ενέταξε στο στρατηγικό σχεδιασμό της την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη των δικών της αναγκών σε ενέργεια (υποκαθιστώντας τη ΔΕΗ) όταν οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονταν στα 20 – 30 δολάρια/ βαρέλι. Όταν, όμως, διαπίστωσε ότι υπερτριπλασιάθηκαν οι τιμές πετρελαίου μετά το 2006, η ΑτΕ έκρινε ως ασύμφορη τη σχετική επένδυση και επεδίωξε συγχρόνως τρία πράγματα:
• Μετατροπή της άδειας από Αυτοπαραγωγού σε Συμπαραγωγού/ Ανεξάρτητου Παραγωγού.
Συνέχιση της τιμολόγησης της ΑτΕ με βάση τη σύμβαση που είχε συνάψει η ΔΕΗ το 1960 και η οποία έληγε το 2006. Το επιδιωκόμενο τιμολόγιο είναι όχι μόνο κάτω από το κόστος της ΔΕΗ αλλά και πολύ χαμηλότερο από το τιμολόγιο Α-150, με βάση το οποίο τιμολογούνται από τη ΔΕΗ όλες οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

• Πώληση στη ΔΕΗ του ρεύματος που θα παράγει η μονάδα της ΑτΕ σε περίπου 75 ευρώ/MWΗ ενώ παράλληλα αυτή θα αγοράζει από τη ΔΕΗ το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζεται σε περίπου 38 ευρώ/MWΗ. Η υλοποίηση αυτών των στόχων του Ομίλου Μυτιληναίου θα σήμαινε στην πράξη για τη ΔΕΗ μία οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 80 εκατ. περίπου ευρώ ετησίως. Δηλαδή, τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις από μια εσφαλμένη επιχειρηματική απόφαση της ΑτΕ ο Όμιλος Μυτιληναίου θέλει να τις μετακυλήσει αυτούσιες στη ΔΕΗ και τους μετόχους της, σαν να είναι αυτοί υπεύθυνοι για τους λανθασμένους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της ΑτΕ. Αυτό πραγματικά είναι πέραν πάσης επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής.
6. Η επίκληση της επίλυσης των διαφορών με παραπομπή στη Διαιτησία είναι και όψιμη και παραπλανητική, διότι:
Αφενός η ΑτΕ είχε το μονομερές δικαίωμα να προσφύγει στη διαιτησία προ διετίας τουλάχιστον, πριν από τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, δηλαδή το 2006. Αντ’ αυτού, η ΑτΕ προτίμησε να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια επιδιώκοντας μέσα από διαρκείς αναβολές τη διαιώνιση της ”αποικιακής σύμβασης” του 1960.
• Αφετέρου, είναι παραπλανητική διότι, καλώντας τη ΔΕΗ να προσφύγει στη Διαιτησία, εμμέσως την καλεί να δεχθεί σιωπηρά την ισχύ μιας Σύμβασης η οποία για τη ΔΕΗ έχει λήξει.

7. Ο Όμιλος Μυτιληναίου υπέπεσε σε ένα σοβαρό ολίσθημα όταν αναφέρεται σε δήθεν εξωθεσμικές παρεμβάσεις της ΔΕΗ και ότι αυτές βρίσκονται ”εκτός δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής”. Σε καμία περίπτωση η ΔΕΗ δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτούς τους ”ολισθηρούς δρόμους” ούτε χρειάζεται μαθήματα από οποιονδήποτε όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, των μετόχων και των πελατών της και όταν συμβάλλει με κάθε τρόπο στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ούτε βέβαια η ΔΕΗ, ως εισηγμένη εταιρεία, πρόκειται να επιστρέψει στο παρελθόν και στις ”αποικιακές συμβάσεις” άλλων εποχών, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τη σημερινή ευρωπαϊκή και διεθνή επιχειρηματική πραγματικότητα.

8. Γιατί άραγε η ΑτΕ επιμένει να ηλεκτροδοτείται από ένα μονοπώλιο που ελέγχει το 99% της αγοράς και δεν χρησιμοποιεί την άδεια του Αυτοπαραγωγού που διαθέτει, ώστε να μειώσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει η ΔΕΗ; Μήπως, τελικά, σκοπός της ΑτΕ είναι να επιτύχει τους στόχους της για arbitrage στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, επισείοντας την απειλή μη λειτουργίας της εγκατεστημένης μονάδας, προκειμένου να επιτύχει τη μετατροπή της άδειας που κατέχει;
Πηγή: www.euro2day.gr

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008

Η βράβευση των αριστούχων μαθητών στο Δίστομο

Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση ο Δήμος Διστόμου βράβευσε, όπως κάθε χρόνο, τους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και 28 επιτυχόντες στις ανώτατες και ανώτερες σχολές. Ιδού το δελτίο Τύπου και το πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δίστομο, 21 Φεβρουαρίου 2008.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου η τελετή βράβευσης των αριστούχων μαθητών του Δήμου Διστόμου στο Πνευματικό Κέντρο στη Δίστομο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ο Δήμος Διστόμου βράβευσε 59 και 25 αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων αντίστοιχα και 28 επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτατες Σχολές, ΑΕΙ και ΤΕΙ, της σχολικής χρονιάς 2006-2007. Όλοι οι βραβευθέντες τιμήθηκαν με έπαινο και ένα συμβολικό δώρο.
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την προσπάθεια της νέας γενιάς για περισσότερη γνώση και μόρφωση και να συμβάλει στην κατάκτηση των υψηλών της στόχων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, ο βουλευτής του Νομού Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιανννάκης, ο εκπρόσωπος του Νομάρχη Βοιωτίας και Αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Γεώργιος Ζιώγας, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Καράμπελας, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κκ. Γιώργος Κρέμος και Νίκος Παπαναγιώτου, ο πολιτευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Άκης Βαγιάκος, ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς, οι Αντιδήμαρχοι Διστόμου κκ. Αθανάσιος Μπέλος και Λουκάς Μπακούρος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Παντίσκας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου και του Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου, εκπρόσωποι της εταιρίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος», καθώς επίσης Διευθυντές και Καθηγητές Σχολείων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο Ο βουλευτής του Νομού Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιανννάκης, ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς, ο Αντιδήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Μπέλος, ο Αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Γεώργιος Ζιώγας και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Νίκος Παπαναγιώτου Ο βουλευτής του Νομού Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιανννάκης, ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς, ο Αντιδήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Μπέλος, ο Αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Γεώργιος Ζιώγας, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Νίκος Παπαναγιώτου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργύρης Σφουντούρης Γενική άποψη της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου ΔιστόμουΟ χαιρετισμός του Δημάρχου Διστόμου κ. Αθανάσιου Πανουργιά Ο Αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Γεώργιος Ζιώγας βραβεύει μαθητή Ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς βραβεύει μαθήτρια Ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς βραβεύει μαθητή Ο Αντιδήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Μπέλος βραβεύει μαθητή Ο Αντιδήμαρχος Διστόμου κ. Λουκάς Μπακούρος βραβεύει μαθητή

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, ο Πατέρας Βασίλειος, ο Πατέρας Χαράλαμπος και ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Αθανάσιος Πανουργιάς
Γενική Άποψη

Εχασε ο Λεβαδειακός στη Λεωφόρο με 1-0

Από kathimerini.gr
Με το... αγαπημένο του 1-0, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Λεβαδειακού και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Σούπερ Λίγκας, με έναν βαθμό διαφορά από τον Ολυμπιακό. Το ματς έγινε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Γιάννης Γκούμας στο 11ο λεπτό.

Μόλις στο 11΄, λοιπόν, μετά από σέντρα του Ιβανσιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟ βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή και δεν δυσκολεύθηκε να γράψει με κεφαλιά το 1-0. Το γρήγορο γκολ θα έπρεπε να «λύσει τα πόδια» των γηπεδούχων, αφού το μόνιμο πρόβλημά τους φέτος ήταν οι κλειστές άμυνες των αντιπάλων. Παρόλα αυτά, ήταν ο Λεβαδειακός που βγήκε στην επίθεση και απείλησε άμεσα τους «πράσινους», όταν μέσα σε δύο λεπτά (15΄, 16΄) ο Διαμάντης έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Στην πρώτη, το σουτ που επιχείρησε έφυγε λίγο άουτ, ενώ στη δεύτερη τον πρόλαβαν την τελευταία στιγμή με... ταυτόχρονο τάκλιν οι Γκούμας, Βύντρα.

Βέβαια και ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς από νωρίς, όμως ο Παπαδόπουλος αστόχησε σε τετ-α-τετ στο 24΄. Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» δεν έδειξαν σημάδια βελτίωσης, γι΄αυτό και ο Πεσέιρο προχώρησε σε δύο αλλαγές με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ρίχοντας στο ματς τους Σαλπιγγίδη, Μάτος. Ομως, ο Λεβαδειακός συνέχισε να απειλεί και έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Λεονάρντο, που έστειλε τη μπάλα άουτ, μόνος προ του Γκαλίνοβιτς.
Ο Παναθηναϊκός, όπως και στο ματς με τη Ρέιντζερς, «έπαιξε με τη φωτιά», αλλά αυτή τη φορά δεν το πλήρωσε. Κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως το τέλος και να επικρατήσει 1-0, σκορ με το οποίο έχει πάρει τις έξι από τις επτά τελευταίες νίκες του στο πρωτάθλημα! Μοναδική εξαίρεση το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου επικράτησε 2-0.

Διαιτητής: Ντάτης (Χίου)

Κίτρινες: Σπυρόπουλος - Αντερσον
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πεσέιρο):
Γκαλίνοβιτς, Σαριέγκι, Γκούμας, Γκονζάλες (60΄ Μάτος), Παπαδόπουλος (60΄ Σαλπιγγίδης), Καραγκούνης, Σιμάο, Βύντρα, Εντόι, Ίβανσιτς (89΄ Τζιόλης), Σπυρόπουλος.
ΛΕΒΑΔΕΪΑΚΟΣ (Βασίλιεφ): Μπλάζιτς, Εμεράν, Άντερσον, Παρασκευαϊδης, Λεονάρντο, Μοντόγια (82΄ Κρουπί), Λουμπούτης, Ζησόπουλος (75΄ Ντιμπαλά), Διαμάντης (67΄ Ρέγες), Σίντζιλορτζ, Θεοδοσιάδης.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Δεν θα εγκατασταθούμε εκεί που δεν μας θέλουν, λέει ο mister ΔΕΗ Τάκης Αθανασόπουλος

Στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ολοκληρώθηκε η από την προηγούμενη εβδομάδα ημιτελής ακρόαση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Τάκη Αθανασόπουλου.
Το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από το in.gr.

Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε περιοχές που η εγκατάστασή της είναι επιθυμητή από τους κατοίκους, τόνισε ο πρόεδρος τής επιχείρησης Παναγιώτης Αθανασόπουλος κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής.
«Η ΔΕΗ δεν θα ήθελε να πάει εκεί που δεν είναι επιθυμητή. Ας ανοίξουμε το διάλογο - κι αν δεν πείσει η ΔΕΗ, να βρει κάπου αλλού να δραστηριοποιηθεί. Δεν είναι καλό για μία επιχείρηση να εγκατασταθεί εκεί που δεν τη θέλουνε», ανάφερε σχετικά απαντώντας σε ερώτηση για την σχεδιαζόμενη στον Αλμυρό μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα.
«Οι τεχνολογίες σήμερα είναι τέτοιες που κάνουν το λιθάνθρακα να είναι 'η λύση' για μία χώρα χωρίς δική της επάρκεια. [...] Θα θέλαμε να μην πάμε στον λιθάνθρακα αν είχαμε κι άλλα αποθέματα λιγνίτη», πρόσθεσε σχετικά.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε ακόμη την αναγκαιότητα συνεργασίας με την RWE για την εγκατάσταση των δύο λιθανθρακικών μονάδων στην Ελλάδα όπως και τη συνεργασία για τα αιολικά πάρκα και τις μονάδες φυσικού αερίου. Υπολογίζεται ότι στα πέντε επόμενα χρόνια θα έχει ουσιαστικά εξελιχθεί η αντιρρυπαντική τεχνολογία, που θα αποτρέπει την περιβαλλοντική επιβάρυνση από την λειτουργία των λιθανθρακικών μονάδων.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό να καλύπτει μέχρι το 2012, να καλύπτει κατά 20% τις ενεργειακές της ανάγκες.
Παράλληλα, ο κ.Αθανασόπουλος καταδίκασε την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να επιτρέψει στην εταιρεία Αλουμίνιον Α.Ε. την εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και υποστήριξε ότι αν ισχύσει η απόφαση της ΡΑΕ, η ΔΕΗ θα ζημιώνεται με 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε ακόμη ότι η ΔΕΗ υπολείπεται από τις μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης κατά 750 εκατομμύρια ευρώ που σκοπεύει να καλύψει, μέσω των εισπράξεων, του δανεισμού και της πώλησης ενέργειας στο εξωτερικό.
Σε ερώτηση για τα σχέδια κατάτμησης της επιχείρησης, ο κ. Αθανασόπουλος διευκρίνισε πως ο διαχωρισμός είναι νομικός και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης δια της εξειδίκευσης.

Υπέρ λιθάνθρακα ο Αθανασόπουλος-Εναντίον ΡΑΕ για ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ

Το άρθρο από την Καθημερινή.
Γιωργος Σ. Μπουρδαρας
Προβληματισμένος καθώς και εντονότατα ενοχλημένος από το χαρακτήρα της «συνεργασίας» της ΔΕΗ με την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του Ομίλου Μυτιληναίου, εμφανίστηκε χθες στην ειδική για τις ΔΕΚΟ Επιτροπή του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος του ΔΣ της Επιχείρησης κ. Π. Αθανασόπουλος. «Είναι από τα μεγάλα προβλήματα» άρχισε να λέει ερωτηθείς σχετικά από βουλευτές - μέλη της Επιτροπής ο κ. Αθανασόπουλος. «Προσπαθώ να πείσω ότι πρέπει να είναι διακριτοί οι ρόλοι, ενώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ταυτόχρονα ανταγωνιστές προμηθευτές και καταναλωτές», συνέχισε, για να συμπληρώσει πως «πρέπει να μπει μια τάξη». Στο πλαίσιο αυτό, είπε, διαμηνύει ότι από τη συνεργασία θα πρέπει να υπάρξουν οφέλη «και για τις δύο πλευρές», αλλά μέχρι τώρα η συνεργασία αυτή βαίνει σε βάρος της ΔΕΗ. Και τόνισε: «Με ενοχλεί ιδιαίτερα. Εχω προσφύγει στα δικαστήρια. Θα πράξω τα πάντα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της ΔΕΗ».

Υπενθυμίζεται ότι μετά και από σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίθηκε αίτημα του Ομίλου Μυτιληναίου και έτσι η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» θα μπορεί να πουλάει, ως προμηθευτής, στη ΔΕΗ ρεύμα που θα παράγει, σε τιμές πολύ υψηλότερες εκείνων τις οποίες καταβάλλει στη Δημόσια Επιχείρηση ως πελάτης, αγοράζοντας ρεύμα για τις ανάγκες της!

Ο κ. Αθανασόπουλος, όπως και στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής - οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν χθες, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Επιχείρησης, για τους οποίους, πάντως, εκφράστηκαν και χθες ενστάσεις, επιφυλάξεις ή και διαφωνίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι η προοπτική συμφωνίας συνεργασίας με τη γερμανική εταιρεία RWE, καθώς κρίνεται από την αντιπολίτευση τουλάχιστον αδιαφανής και πάντως μη συμφέρουσα για την ΔΕΗ. Ο κ. Αθανασόπουλος επέμεινε, ωστόσο, σημειώνοντας καταρχήν ότι προτίθεται να φέρει σχετική πρόταση στο ΔΣ της επιχείρησης και υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη γερμανική εταιρεία είναι «μία από τις σοβαρότερες εταιρείες στην Ευρώπη. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να έχουμε έναν τέτοιο συνεργάτη».

Ερωτηθείς για ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους στην Επιχείρηση, υποστήριξε ότι όπως προκύπτει από τις συζητήσεις μαζί τους «κορυφαίο θέμα που τους απασχολεί είναι το ασφαλιστικό». Παραδέχθηκε, επίσης, ότι όχι μόνο υπάρχει πρόβλημα με τους εργαζομένους στην υπηρεσία εργολάβων που συνεργάζονται για διάφορα έργα με την ΔΕΗ (ανασφάλιστη εργασία ή χαμηλότεροι μισθοί), αλλά και πως δυστυχώς δεν έχει εκλείψει το «θλιβερό φαινόμενο των θανατηφόρων ατυχημάτων».

Τέλος, υπογράμμισε και πάλι ότι δεν είναι όσο θα έπρεπε ανταγωνιστική η ΔΕΗ, αλλά και πως δεν προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ρεύματος σε περιοχές όπου είναι ανεπιθύμητες, προσθέτοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται διάλογος με τους πολίτες και τους φορείς.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Μεγάλη νίκη Λεβαδειακού 3-0 τον Ηρακλή


Πολύ μεγάλης βαθμολογικής σημασίας νίκη με 3-0 επί του Ηρακλή πέτυχε ο Λεβαδειακός στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς το απόγευμα της Τετάρτης. Οι Βοιωτοί ήταν πολύ καλύτεροι από του Θεσσαλονικείς και το τελικό σκορ κρίνεται δίκαιο καθώς αντικατοπτρίζει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων σε αυτό το ματς.


Οι παίκτες του Λεβαδειακού μπήκαν δυνατά και πίεσαν από το πρώτο λεπτό τους Ηρακλειδείς οι οποίοι φάνηκε να αιφνιδιάστηκαν. Ετσι μέσα σε 6 λεπτά ο Λεβαδειακός καθάρισε το παιχνίδι: στο 28' ο Γιαννούλης βρήκε την μπάλα με το χέρι εντός της μεγάλης περιοχής προσπαθώντας να απομακρύνει σέντρα του Ρέγες.
Ο διαιτητής Γερμανάκος αμφιταλαντεύτηκε αλλά τελικά υπέδειξε το σημείο του πέναλτι αφού συνεννοήθηκε με τον βοηθό Νικολακόπουλο. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Λεονάρντο που με ωραίο σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον... Εξι λεπτά στο 34' αργότερα ένα κλέψιμο της μπάλας από τον δεινό σκόρερ Εντοάρντο Μοντόγια τον έφερε σε πλεονεκτική θέση να γράφει το 2-ο με όμορφο πλασέ.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει αλλά ήταν εμφανείς οι αγωνιστικές αδυναμίες της άλλοτε κραταιάς ομάδας της συμπρωτεύουσας ενώ ο Λεβαδειακός ήταν επικίνδυνος όχι όμως και άμεσα απειλητικός.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Βοιωτοί παρότι έδωσαν το βάρος στην άμυνα δεν υποχώρησαν καθόλου καθώς ο Βασιλίεφ έριξε στο παίχνιδι τρεις φρέσκους παίκτες ενώ ο Ηρακλής φλύαρος και αναποτελεσματικός φαινόταν να έχει αποδεχθεί την ήττα που επισφραγίστηκε στο 76' με ένα ακόμη γκολ του Μοντόγια.
Η νίκη είναι δίκαιη και μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Βέβαια ο δρόμος για τη σωτηρία είναι πολύ μακρύς όμως η ομάδα του Λεβαδειακού δείχνει ότι οι αγωνιστικές δυνατότητες υπάρχουν. Η αξιοποίησή τους είναι ένα άλλο κεφάλαιο...
Διακρίθηκαν από τους Βοιωτούς οι Μοντόγια, Σίντζιλορτζ, Λουμπούτης ενώ από τον Ηρακλή διασώθηκαν οι Τσάβι και Παπαζαχαρίας.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γκ. Βασίλιεφ): Μπλάζιτς, Εμεράν, Λουμπούτης, Αντερσον, Παρασκευαϊδης, Ανδράλας, Σίντζιλορτζ, Ρέγες Βερντέχο (74΄ Ζησόπουλος), Λεονάρντο (68΄ Διαμάντης), Μοντόγια, Κρουπί (72΄ Ντιμπαλά)
ΗΡΑΚΛΗΣ (Α. Πεντράθα): Πάρντο, Μπρούνο Λέιτε, Γιαννούλης, Παπαζαχαρίας, Μαλαγκουένο, Πουρσανίδης (56΄ Ααρόν), Τσάβι, Γιάντσης (75΄ Γκαρσία), Φονσέκα, Μάρκες, Ριμπέιρο (87΄ Παπαστεργιανός)

Τα φυτοφάρμακα σκοτώνουν (και) τους παραγωγούς

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που έχει λάβει απίστευτες διαστάσεις στην Ελλάδα σκοτώνει εκτός από τους καταναλωτές και του ίδιους τους παραγωγούς και βέβαια πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά.
Με αφορμή μια έρευνα του πανεπιστημίου Κρήτης η Λίνα Γιάνναρου θέτει ένα θέμα ταμπού, που στη Βοιωτία εντάσσεται στον γνωστό νόμο της σιωπής υπό το γενικό τίτλο:"Εγώ και το κόμμα μην χάσουμε καμιά ψήφο και όλοι οι πολίτες να πάνε...". Από την Καθημερινή.

Της Λινας Γιανναρου
Στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ
είναι γνωστή η τακτική πολλών αγροτών να διοχετεύουν τα «ραντισμένα» λαχανικά στην αγορά και για τους ίδιους και τις οικογένειές τους να διατηρούν ένα καθαρό από φυτοφάρμακα χωραφάκι. Εξυπνο το «κόλπο», αλλά οι ειδικοί θα τους στενοχωρήσουν: η αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων επιφυλάσσει τεράστιους κινδύνους πρωτίστως για την υγεία των ίδιων και των παιδιών τους.

Αυτό επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο ομότιμος καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνης Καφάτος, ο οποίος σε συνεργασία με τον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου κ. Αρ. Τσατσάκη υλοποιούν μια πρωτοποριακή μελέτη με ακριβώς αυτόν τον στόχο: την ανίχνευση των επιπέδων έκθεσης παιδιών από αγροτικές περιοχές σε επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο ότι τα ίχνη των χημικών θα αναζητηθούν στα... μαλλιά των μαθητών. «Οι τρίχες αποτελούν έναν πολύ καλό δείκτη που αποκαλύπτει πόσο έχουν εκτεθεί σε διάφορες κατηγορίες φυτοφαρμάκων. Αυτές οι ουσίες έχουν την ιδιότητα να συσσωρεύονται στις ίνες του τριχωτού της κεφαλής», εξηγεί ο κ. Καφάτος. Τα δείγματα έχουν ήδη ληφθεί από μαθητές σχολείων της περιοχής Μεσσαρά της νότιας Κρήτης -μιας περιοχής ιδιαίτερα επιβαρυμένης λόγω της επικράτησης θερμοκηπιακών καλλιεργειών- και τα αποτελέσματα αναμένονται...

«Το πρόβλημα είναι οξύ», σημειώνει ο ίδιος. «Οι αγρότες στην Ελλάδα δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο προφύλαξης με αποτέλεσμα να μολύνονται και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Ιδιαίτερα στην Κρήτη η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στον τομέα αυτόν είμαστε μια τριτοκοσμική, καθυστερημένη χώρα. Οποιος θέλει αγοράζει ό,τι θέλει και ψεκάζει όσο θέλει». Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αντίθετα, όπως στην Ιταλία, μόνο ειδικοί επαγγελματίες (οι pesticide appliers, όπως ονομάζονται) έχουν τη δυνατότητα αγοράς και εφαρμογής τέτοιων ουσιών. «Αυτά είναι τοξικά, δεν μπορεί ο καθένας να τα εφαρμόζει όπως θέλει. Φυσικά, δεν γλιτώνεις τίποτα εάν δεν τρως τα προϊόντα που παράγεις - εκτίθεσαι στις ουσίες όταν ψεκάζεις, αυτές εισχωρούν στον υδροφόρο ορίζοντα, υπάρχουν στο νερό. Και βέβαια μεταφέρονται και στα έμβρυα».

Πράγματι, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα μόλις ένας στους εκατό αγρότες λαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας κατά τον ψεκασμό των καλλιεργειών με χημικά (προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, προστατευτικά γυαλιά και ποδιά). Την ίδια ώρα, η χώρα μας έχει τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη στη χρήση φυτοφαρμάκων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, οι Ελληνες αγρότες χρησιμοποιούν περίπου 7,4 κιλά φυτοφαρμάκων ανά 10 στρέμματα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να μην ξεπερνά τα 4,5 κιλά (οι Ισπανοί χρησιμοποιούν 3,4 κιλά και οι Γερμανοί 2,5 κιλά).

Το πρόβλημα εντείνει η «προτίμηση» που δείχνουν οι Ελληνες παραγωγοί σε παράνομα φυτοφάρμακα που εισάγονται στη χώρα μας από Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Κίνα. Τα σκευάσματα αυτά πωλούνται έως και και 30% φθηνότερα από τα νόμιμα, με ολέθριες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.
Σύμφωνα με έρευνες τα περιστατικά καρκίνου αυξάνονται έως και κατά 40% σε περιοχές όπου γίνεται ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων.
Θα επανέλθουμε ασφαλώς.

Χαριστική υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων η γνωμοδότηση της ΡΑΕ, λέει ο Λαφαζάνης

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παν. Λαφαζάνη για τη θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για μετατροπή της άδειας της Αλουμίνιον Α.Ε. από «Αυτοπαραγωγού-Συμπαραγωγού» σε «Συμπαραγωγό».

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ
ΥΠΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

«Η θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ (14/2) για μετατροπή της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας της Αλουμίνιον Α.Ε. από «Αυτοπαραγωγού-Συμπαραγωγού» σε «Συμπαραγωγό» είναι νομικά αυθαίρετη, απαράδεκτη και χαριστική για τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Με τη γνωμοδότηση αυτή η ΔΕΗ μέσω των απαράδεκτων μεθοδεύσεων της Οριακής Τιμής του Συστήματος θα έχει ετήσια απώλεια δεκάδων εκ. ευρώ, από τα οποία θα επωφελείται σκανδαλωδώς η Αλουμίνιον Α.Ε.
Καταγγέλλουμε αυτή την απαράδεκτη γνωμοδότηση της ΡΑΕ και καλούμε την κυβέρνηση να μην αποδεχθεί μια πρόταση η οποία στρέφεται ευθέως κατά της ΔΕΗ και του καταναλωτικού κοινού.
Δεν είναι δυνατόν η ΔΕΗ από τη μια να μετατρέπεται σε «δορυφόρο» πολυεθνικών συμφερόντων και από την άλλη να επιδοτεί, σε βάρος των καταναλωτών και της ίδιας, ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Για άλλη μια φορά τονίζουμε την άμεση ανάγκη να καταργηθεί το συγκεκριμένο σύστημα της Οριακής Τιμής του Συστήματος, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηχανισμός επιδότησης ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος της ΔΕΗ και κυρίως σε βάρος του καταναλωτικού κοινού, που πληρώνει τα «σπασμένα» με συνεχείς αυξήσεις στα ηλεκτρικά τιμολόγια».

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Η ομιλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη ΝΟΔΕ Βοιωτίας

Η κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετίας και στους κόλπους κυριαρχεί η αλληλεγγύη, η συνοχή, η συνεργασία διακηρύσσει ο Δημήτρης Αβαραμόπουλος με ομιλία του στη Λιβαδειάς επ'ευκαιρία της ετήσιας δεξίωσης της ΝΟΔΕ Βοιωτίας. Ο υπουργός Υγείας επιμένει στο ηθικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε συστράτευση στο πλευρό του Κώστα Καραμανλή για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις.

Η εκδήλωση της ΝΟΔΕ Βοιωτίας ήταν επιτυχής από άποψης προσέλευσης κόσμου, λαμβανομένης υπ'όψιν και της πολιτικής συγκυρίας. Στην επιτυχία συνετέλεσε ασφαλώς και η παρουσία του "πρωτοκλασάτου"και πάντα δημοφιλούς υπουργού Υγείας κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου, του οποίου ολόκληρη την ομιλία διαβάστε εδώ.

«Η αποψινή βραδιά είναι ξεχωριστή. Βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει, ότι κάτω από τις συνθήκες, που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση, θα είχαμε απόψε αυτή τη συμμετοχή και αυτόν τον παλμό. Αυτό δείχνει, ότι αυτή η παράταξη έχει στελέχη, που με την καρδιά τους, με τη συνείδησή τους είναι στην πρώτη γραμμή αυτού, που έχουμε θέσει συνολικά όλοι ως στόχο. Να κάνουμε αυτόν τον τόπο καλύτερο και επί των ημερών μας, να γίνουν βήματα προς τα εμπρός και προς τα πάνω.

Κοντά σε έναν άξιο άνθρωπο, της δικής μας γενιάς, που τον πλαισιώνουμε όλοι με εμπιστοσύνη, με βαθιά εκτίμηση, που τον στηρίζουμε στο δύσκολο έργο του και τον εμπιστευόμαστε. Και αναφέρομαι στον αρχηγό και Πρωθυπουργό μας, Κώστα Καραμανλή. Χαίρομαι που ανάμεσά μας βλέπω επίλεκτα στελέχη της παράταξής μας. Και με την ευκαιρία της εδώ κοινής μας παρουσίας θα ήθελα, να σας πω, να μην ακούτε τα όσα λέγονται και μην πιστεύετε τα όσα γράφονται.

Στους κόλπους αυτής της Κυβέρνησης κυριαρχεί η αλληλεγγύη, η συνοχή, η συνεργασία. Είμαστε μια συμπαγής ομάδα, αποφασισμένη, να συμβάλλουμε στην επιτυχία της αποστολής, που μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Μέσα από αυτήν την εκδήλωση της νομαρχιακής μας, εκπέμπουμε και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ότι αυτή η παράταξη ενωμένη, δυνατή και αποφασισμένη θα ολοκληρώσει και θα εκπληρώσει την αποστολή της. Στο όνομα της πατρίδας μας, της κοινωνίας μας, όλων ανεξαίρετα των Ελλήνων πολιτών.

Οι τελευταίες εκλογές δεν έγιναν παρά μόλις χθες. Και πολλοί είναι αυτοί, που έχουν αρχίσει ήδη, να συζητούν για τις επόμενες εκλογές. Θα ήθελα να τους πούμε, να μη βιάζονται. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσουμε στο ακέραιο την υψηλή αποστολή, που μας ανέθεσαν οι Έλληνες πολίτες. Η Κυβέρνηση αυτή θα ολοκληρώσει το έργο της και έχει ως χρονικό της ορίζοντα την τετραετία. Τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όχι μονάχα δεν μας αποθαρρύνουν αλλά μας πεισματώνουν ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά.

Η ευθύνη όλων μας απέναντι στον ελληνικό λαό είναι μεγάλη. Με όπλο την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας, τολμούμε και προχωρούμε σε σημαντικές τομές, που έχουν να κάνουν με το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, με τη νέα Ελλάδα, που θέλουμε να χτίσουμε. Εμείς είμαστε ο φορέας της πραγματικής αλλαγής σε μια στιγμή, που συντελούνται δραματικά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε εμάς έλαχε ο κλήρος, σε αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της συλλογικής μας προσπάθειας, που θέλει την πατρίδα μας να αναδεικνύεται, να προχωρά μπροστά, να ξεχωρίζει στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γνωρίζουμε, όμως, ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι καθόλου εύκολος.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη, που εμπνέει, είναι η παράταξη, που συνθέτει, που ενώνει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είμαστε η παράταξη, που πάντοτε έβλεπε πέρα και πάνω από τη στιγμή. Όλες της οι ιστορικές επιλογές δικαιώθηκαν και το ίδιο γίνεται και τώρα. Ο Κώστας Καραμανλής είναι ένας πολιτικός αποφασισμένος, να σφραγίσει την εποχή μας στο όνομα των προσδοκιών της παράταξης και της γενιάς μας. Σήμερα από την Αθήνα εξέπεμψε ένα μήνυμα. Ότι τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την απόφασή μας, να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά. Όλα θα αλλάξουν. Οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά. Και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε, να μας αποθαρρύνουν.

Η συγκυρία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι. Είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, να διαβάσει εφημερίδες για να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα. Ότι κυριαρχεί η μεμψιμοιρία, η μιζέρια, η γκρίνια. Αλλά ο δικός μας ρόλος είναι να ανοίξουμε διάπλατα τον ορίζοντα για την ελληνική κοινωνία. Έναν ορίζοντα, ο οποίος πρέπει, να είναι αισιόδοξος και που όλοι εμείς οφείλουμε μέσα από τη στάση, τη συμπεριφορά και τις προτάσεις μας, τα προγράμματά μας, να συμβάλλουμε, ώστε να ανοίξει μια προοπτική αισιοδοξίας για όλους ανεξαίρετα τους Έλληνες πολίτες.

Είμαστε η παράταξη, που δεν βλέπει στενόκαρδα και κομματικά την πολιτική της. Είμαστε η παράταξη της εθνικής συνεννόησης, της συναίνεσης και της σύνθεσης. Είμαστε η παράταξη, που καλείται να φέρει πιο κοντά τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα, από το που βρέθηκαν αυτοί πριν από λίγο καιρό.

Πέρασαν οι σκληρές εποχές των άγονων κομματικών ανταγωνισμών. Ωρίμασαν οι συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, να ενωθεί και να συνθέσει. Αυτήν την αποστολή έχει αναλάβει αυτή η παράταξη. Και δεν είναι τυχαίο, που χιλιάδες Έλληνες πολίτες, που μέχρι πρόσφατα βρισκόντουσαν σε πολιτικούς χώρους, απέναντι από εμάς, πέρασαν τη γέφυρα και βρέθηκαν κοντά μας.

Η νέα Ελλάδα είναι η πρόκληση του αύριο. Στον Κωνσταντίνο Καραμανλή οφείλουμε μια Δημοκρατία νέα. Τη Νέα Δημοκρατία. Στον Κώστα Καραμανλή θα οφείλουμε μια Ελλάδα νέα. Τη Νέα Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις, που επελέγησαν από τον ελληνικό λαό μετά το 1981 - και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς - έκαναν και σωστά και λάθος πράγματα. Σίγουρα όμως, δεν μας παρέδωσαν μια Ελλάδα, για την οποία μπορούμε εμείς να αισθανόμαστε σήμερα υπερήφανοι. Μας προβληματίζει το γεγονός, ότι η πατρίδα μας εξακολουθεί να είναι σε μια από τις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά στην αδιαφάνεια και την διαφθορά. Δεν τιμά την Ελλάδα, δεν τιμά τον Έλληνα πολίτη και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Και σε εμάς έλαχε ο κλήρος να αλλάξουμε τα πράγματα.

Βλέπουμε, τι γίνεται γύρω μας. Σκανδαλολογία, μισαλλοδοξία, απαισιοδοξία. Δεν είναι αυτή η εικόνα της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει μια νέα γενιά ανθρώπων, που θέλει να βγει μπροστά σε αυτό το σκληρό διεθνές ανταγωνιστικό τοπίο. Και να διακριθεί και να πρωτεύσει.

Οι Έλληνες περιμένουν πολλά από εμάς. Ακόμα και εκείνοι, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο δικό μας χώρο. Και θέλω σήμερα να εκπέμψω ένα μήνυμα σεβασμού προς όλους εκείνους, που δεν βρέθηκαν μέχρι χθες στις δικές μας τάξεις. Να τους καλέσουμε να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τη συλλογική μας προσπάθεια, για να κάνει ένα βήμα η πατρίδα μας μπροστά. Και η παράταξη, η οποία μπορεί να ενώσει είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει καταφέρει να πείσει, ότι η παράταξη της εθνικής ενότητας.

Η αξιωματική αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά έχει αναγάγει σε αυτοσκοπό την εξουσία. Μα, ο σκοπός δεν είναι να επιστρέψει ένα κόμμα στην εξουσία. Είναι να τη χρησιμοποιήσει ως εργαλείο, για να διαχειριστεί την ενέργεια της κοινωνίας και στο όνομα της εποχής και της γενιάς μας, να βγάλει την πατρίδα μας μπροστά. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή προχωρά αταλάντευτη στις τομές και τις μεταρρυθμίσεις, που έχει πραγματικά ανάγκη η ελληνική κοινωνία.

Βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η δίκαιη επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος της χώρας, με ορίζοντα τις επόμενες γενεές. Με υπευθυνότητα και σύνεση αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό ζήτημα, που οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν τόλμησαν να ανοίξουν κατά τη διάρκεια της δικής τους θητείας. Θέλουμε όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται, πάνω από όλα, ασφαλείς στον τόπο τους. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σιγουριάς και ασφάλειας για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Έχουμε πετύχει πολλά. Απομένουν όμως να γίνουν πολλά περισσότερα στο μέλλον. Και σε αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Και σήμερα εκπέμπουμε ένα μήνυμα σεβασμού προς όλους εκείνους που βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους. Να τους καλέσουμε να έρθουν κοντά μας, να συνεργαστούμε.

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται και γράφονται πολλά. Και βλέπετε να κυριαρχεί ένα μονάχα θέμα. Εμείς στεκόμαστε με σεβασμό στην ανθρώπινη περιπέτεια ενός ανθρώπου που δίνει το δικό του αγώνα. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ανακόψει την πορεία της πατρίδας μας προς τα εμπρός μια κατάσταση η οποία καλλιεργείται αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένους σκοπούς.

Λέμε όχι σε όλα αυτά. Ανοίγουμε διάπλατα το δρόμο του φωτός και της δικαιοσύνης για ο,τιδήποτε πρέπει να διαλευκανθεί. Από εκεί και πέρα όμως, ο στόχος μας είναι ένας. Να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.

Αυτόν τον ωραίο αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα αξίζει να τον στηρίξουμε όλοι. Να μην επιτρέψουμε στην πατρίδα μας, να γυρνάει προς τα πίσω, προς τα μέσα και προς τα κάτω. Αλλά να ξανοιχτούμε στον κόσμο και να βγούμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο παγκόσμιο προκλητικό διεθνές τοπίο.

Εμπρός λοιπόν, κοντά στον Κώστα Καραμανλή, τον άνθρωπο της δικής μας γενιάς, που πλαισιώνουμε όλοι με εμπιστοσύνη και τον στηρίζουμε όλοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, για να ανατάξουμε τη χώρας μας, για να ανοίξουμε νέες προοπτικές για τη χώρα μας, την ελληνική κοινωνία και κυρίως την ελληνική νεολαία.»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε για την εκλογή Ιερωνύμου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο:
"Στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ανεδείχθη μια σπουδαία προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος και όχι απλά ένας Ιεράρχης, με μεγάλη προσφορά στην κοινωνία και στους πολίτες. Του ευχόμαστε να πετύχει στην ιερή αποστολή του και τον διαβεβαιώνουμε, ότι θα είμαστε κοντά του, με όλη μας την καρδιά, δίπλα του και στην πρώτη γραμμή για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη".

Επίσης ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε για το ασφαλιστικό ότι:
"Η συζήτηση που έγινε στη Βουλή ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά, πρώτα από όλα, την αποφασιστικότητα και τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει δυναμικά μπροστά. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη. Η Κυβέρνηση, όπως κατ΄επανάληψην έχουμε πει, κοιτάει μπροστά. Δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Δεν εργάζεται μονάχα για τις επόμενες εκλογές αλλά για τις γενιές που έρχονται. Ο Πρωθυπουργός σήμερα έδωσε το στίγμα. Και όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή για να προωθηθούν όλα αυτά τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, που αλλάζουν τον τόπο μας προς το καλύτερο".

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2008

Η WWF-Ελλάς για το λιθάνθρακα

Αν και έχουμε σημειώσει πολλές φορές ότι το παιχνίδι στην ενέργεια είναι πολύ μεγάλο και επικίνδυνο δημοσιεύουμε άρθρο του Φίλη Καϊτατζή από την Ελευθεροτυπία πάνω στις θέσεις της WWF-Ελλάς.

του Φίλη Καϊτατζή
10+1 λόγους για να δοθεί τέλος στην περιβαλλοντοκτόνο αλόγιστη εισαγωγή λιθάνθρακα θέτει το WWF-Eλλάς στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Ανάπτυξης. Παράλληλα, η οργάνωση απέστειλε ερωτηματολόγιο προς τους βουλευτές των κομμάτων, αναφέροντας:
- Είστε υπέρ ή κατά της εισαγωγής λιθάνθρακα από τρίτες χώρες, με σκοπό την καύση του σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής;
- Είστε διατεθειμένοι να επιτρέψετε τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα στο νομό σας σήμερα ή στο απώτερο μέλλον;

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας γνωμοδότησε υπέρ δύο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα στο Μαντούδι Ευβοίας και τα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας, χωρίς να λάβει επαρκώς υπόψη την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών των γύρω περιοχών, τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων, καθώς και τις εξελίξεις διεθνώς για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνει ο Αχιλλέας Πληθάρας από το WWF-Eλλάς.

Ομως ό,τι και αν έχει γνωμοδοτήσει η ΡΑΕ, η τελική απόφαση ανήκει στην κυβέρνηση και ιδιαιτέρως στον υπουργό Ανάπτυξης Χρήστο Φώλια προσθέτει (και πολύ σωστά) ο υπεύθυνος εκστρατειών για τα ενεργειακά στην οικολογική οργάνωση.

Οι λόγοι που δεν πρέπει να περάσει ο λιθάνθρακας κωδικοποιούνται σε 10+1 θέσεις, τις εξής:
* Οραμα για το 2050. Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 με 80% στα προσεχή 42 χρόνια.
* Δεσμεύσεις της Ε.Ε. για τη μετά Κιότο περίοδο. Η Ε.Ε. δεσμεύτηκε συνολικά να μειώσει τις εκπομπές στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής κατά 21% έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Αυτό ισχύει και για την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα. Αν όμως η Ελλάδα χρησιμοποιήσει λιθάνθρακα, τότε αυτό απλώς δεν θα υλοποιηθεί. Προσφάτως το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα ένα προσχέδιο για τον ενεργειακό σχεδιασμό, που δείχνει ότι η χρήση λιθάνθρακα θα προκαλέσει απόκλιση από τους στόχους μας τουλάχιστον κατά 20-25%.
* Κόστος ρύπων. Από το 2012 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή θα κοστίζει από 30-60 Α στο χρηματιστήριο ρύπων για κάθε τόνο. Ενδεικτικώς, με μια μέση τιμή των 40 ευρώ ανά τόνο, η ΔΕΗ θα πρέπει να πληρώνει κάθε χρόνο 360.000.000 Α για τη λιθανθρακική της μονάδα των 1.600 MW. Η Ηρων Θερμοηλεκτρική, για τη μονάδα που σχεδιάζει στο Μαντούδι, θα πρέπει να πληρώνει ετησίως τουλάχιστον 100.000.000 Α. Τελικώς, οι καταναλωτές θα πληρώσουν και τη ρύπανση, αλλά και το κόστος των ρύπων μέσω των αυξημένων τιμολογίων...
* Το αληθινό κόστος. Οσοι μιλούν για λιθανθρακικές μονάδες ισχυρίζονται ότι είναι πιο οικονομικές. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, τη λογική αυτή δεν συμμερίζονται (με ανακοινώσεις τους) οι εταιρείες RWE και Evonic στη Γερμανία, που τονίζουν ότι σταματούν τις επενδύσεις τους σε ανάλογες μονάδες, λόγω κόστους. Γιατί όμως η RWE σταματά την κατασκευή μονάδων λιθάνθρακα στη Γερμανία και... επιθυμεί να τις φέρει στην Ελλάδα;
* Τραπεζικοί κολοσσοί και ΑΠΕ. Την περασμένη εβδομάδα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί (Citibank, JP Morgan Chase και Morgan Stanley) ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν έμφαση σε επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι θα είναι ιδιαιτέρως αρνητικές στη χρηματοδότηση μονάδων λιθάνθρακα, βάσει των σημερινών τεχνολογιών.
* Η έννοια της εξοικονόμησης. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει -ίσως- μία από τις χειρότερες θέσεις στην κατάταξη της Ε.Ε. στον τομέα αυτό. Για κάθε μονάδα παραγόμενου ΑΕΠ η Ελλάδα εκπέμπει 37% περισσότερες εκπομπές από ό,τι ο μέσος όρος της Ε.Ε. των 27.
* Το κοινωνικό κόστος. «Η έγκαιρη δράση για μείωση των εκπομπών και βελτίωση του περιβάλλοντος θα στοιχίσει πολύ λιγότερο απ' ό,τι η αδιαφορία». Τα λόγια ανήκουν στον Sir Nicola Stern, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είπε: η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών θα στοιχίσει περίπου 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ η αδιαφορία θα στοιχίσει 5-20%.
* Αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. «Στο πόδι» η Ν. Καρβάλη Καβάλας, ο Αλμυρός Μαγνησίας, ο Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, τα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας. Σε όλες τις περιοχές που προβλέπονται νέες μονάδες λιθάνθρακα η αντίδραση είναι καθολική.
* Ο σεβασμός στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η φωνή των Ελλήνων πολιτών πρέπει να εισακουστεί όπως εκείνη των πολιτών της Γερμανίας στο Ενστορφ που έδιωξαν τη RWE.
* Οχι άλλο κάρβουνο. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2007, οι Ελληνες τάσσονται 32% κατά της χρήσης λιθάνθρακα και 16% υπέρ.
* Δήλωση πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στις 8/12/2007 -2η σύνοδος Ε.Ε. στην Αφρική: «Επιβεβαιώσαμε γι' άλλη μια φορά την υποστήριξη της χώρας μας στις διεθνείς προσπάθειες, αλλά και στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον. Επαναλάβαμε τις δεσμεύσεις και τους συγκεκριμένους στόχους που έχουμε θέσει για αύξηση της χρήσης ΑΠΕ και για μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020». Σεβαστείτε τις δεσμεύσεις κύριε πρωθυπουργέ.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

Ολο το παιχνίδι είναι η ΔΕΗ

Οι δηλώσεις του Τάκη Αθανασόπουλου, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, λέει πολλά για τους γνώστες του ενεργειακού τομέα. Κυρίως μεταξύ των γραμμών.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/02/2008_221122

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 6 Φεβρουαρίου

Mε 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη- μερικά από τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον -συνεδριάζει σήμερα 6 Φεβρουαρlου 2008 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δηµαρχείο το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Λήψη απόφασης για συµµετοχή του Δήµου σε ενέργειες για την αποτροπή εγκατάστασης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο ρυπογόνο λιθάνθρακα.
2. Λήψη απόφασης περί αξιοποίησης της δηµοτικής περιουσίας µε την δηµιουργία υπόγειου πάρκιγκ στην Πλατεία Λάµπρου Κατσώνη.
3. Προσδιορισµός εργαζοµένων της υπό λύση Δηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς, τοποθέτησή τους στο Δήµο Λεβαδέων και σε Ν.Π. αυτού.
4. Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε τίτλο «Δηµοτική Χορωδία Δήµου Λεβαδέων».
5. Περί σύστασης Νοµικού προσώπου με τίτλο «Δηµοτικό Ωδείο Δήµου Λεβαδέων» .

6. Συγκρότηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης του έργου «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Δμoυ Λεβαδέων».
7. Αποδοχή τροποποίησης των όρων 2, 3, 8 και 13 της δανειακής σύμβασης 9499 /29-4-02 κατόπιν αλλαγής σκοπού·του συνομολογημένου δανείου για την αγορά α) ακινήτου ιδιοκτησίας Σπ.& Γ. Στρομπούλα και β) ακινήτου ιδιοκτησίας I. Παναγιωτόπουλου.

8. Παραχώρηση χώρων για λόγους φορτίων και λειτουργία Δικτύου Διανομής Περιοχής Λιβαδειάς για την Δ.Ε.Η. Α.Ε.
9. Παραχώρηση χώρου στο πάρκο της Ερκυνας για την τοποθέτηση ενός εικονοστασίου κατόπιν αιτήματος δημοτών.
10. Προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Ζαγαρά» και επί της δημ. οδού Αναλήψεως.

11. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίοu επl της οδού Θεσσαλονlκης.
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚAΛAMΚANOV».
13. Εξέταση της υπ' αρ. 1/2008 απόφασης του Τοπ. Συμβoυλίoυ Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου.

14. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 1 ου Δημοτικού - Ειδικού Σχολείου -1ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 2ου-9ου Δημοτικού Σχολέιου – 2ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 4ου -­10ου Δημοτικού Σχολείου – 4ου -9ου -12ου Νηπιαγωγείων Λιβαδειάς.
17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημοτικού - 5ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 7ου Δημοτικού – 7ου -10ου Νηπιαγωγείων Λιβαδειάς.
19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 80U Δημοτικού – 6ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολεlου ΛαφυστΙου.
21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Ρωμέικου.

22. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
23. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Σχολικής Επιτροπής
Εσπερινού Γυμνασίου Λιβαδειάς.
24. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2008.
25. Ορισμός μέλους προς συμπλήρωση του Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Λ.
26. Εξέταση αιτήματος Ιατρικής Μέριμνας Λιβαδειάς ΕΠΕ.
27. Εξέταση αιτήματος Νικολόπουλου Γεωργίου και Παναγιώτη.
28. Εξέταση αιτήματος Ανδρέα Κουτσούμπα.

29. Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών (τέλος 2%) από κατόλογο οφειλέτη (Μαρλάσης Χαρ/μπος του Φ.) λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
30. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο κ. Γκοβόπουλο Σωτήρη.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Μεγάλη δουλειά για την ΕΑΒ

Καλά κρατούν οι bussiness με την EADS για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_05/02/2008_220988

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας

Σεισμική δόνηση έντασης 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή χθες βράδυ στις 2:03 σε εκτεταμένες περιοχές της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 160 χιλιόμετρα δυτικά των Αθηνών, στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή θύματα.

Χαμένο πέναλτι, χαμένο παιχνίδι. Η Λάρισα πέρασε 1-0 από τη Λιβαδειά

Ηττα του Λεβαδειακού -που πιθανόν θα φέρει ανακατατάξεις- από τη Λάρισα είχαμε το χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς. Οι Θεσσαλοί πέρασαν με 1-0, πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα και ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον τους στη μεγάλη κατηγορία μετά μάλιστα και τη σημαντική μεταγραφική επιτυχία με την απόκτηση του Ζουράφσκι από τη Σέλτικ.

Ο Λεβαδειακός ήταν πολύ καλύτερος ως το 30΄ και έχασε στο 15' τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Πάρα μάρκαρε άτσαλα τον Λεονάρντο και ο Παμπορίδης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Αντερσον ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών αλλά ο Κηπουρός έδιωξε σε κόρνερ. Ο Βοιωτοί συνέχισαν να πιέζουν όμως δεν δημιούργησαν μεγάλη ευκαιρία και στο 31' ο Αλεξάνδρου πήρε το ριμπάουντ μιας απόκρουσης του Μπλάζιτς και από τα πέντε μέτρα εκτέλεσε τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού.

Το γκολ της Λάρισας μετέβαλε άρδην την εικόνα του παιχνιδιού καθώς το ηθικό και η απόδοση της θεσσαλικής ομάδας ανέβηκαν ενώ ο Λεβαδειακός έδειξε ανίκανος να αντιδράσει, όχι μόνο στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Ετσι το παιχνίδι κύλησε προς τη λήξη του χωρίς αξιοσημείωτες φάσεις αφού ο Λεβαδειακός φαινόταν να μην μπορεί και η Λάρισα να μην θέλει να μεταβληθεί η εικόνα και το σκορ του αγώνα.

Ο διαιτητής Παμπορίδης (Κιλκίς) έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Φέρστερ, Αλεξάνδρου, Παστό και Βενετίδη.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γκεόργκι Βασίλιεφ): Μπλάζιτς, Μουλόπουλος, Ποπόφ, Παστός, Άντερσον, Σίντζιλορτζ, Ζησόπουλος (78' Πιετρ), Λεονάρντο (83΄ Ανδράλας), Μοντόγια, Ρούσεφ, Ντιμπαλά (62' Ρέγιες)
ΛΑΡΙΣΑ (Γιώργος Δώνης): Κηπουρός, Κώτσιος, Βενετίδης, Γκαλίτσιος, Πάρα, Κλέιτον (86' Βενέτης), Αλεξάνδρου (64' Κυριακίδης), Σαρμιέντο, Φέρστερ, Ιγκλέσιας, Κόζλεϊ (76' Κατσιαρός).

Το βράδυ θα έχουμε και βαθμολογία.

Τι συμβαίνει με το περιβάλλον του Δήμου Θίσβης;

Ερωτήσεις απεύθυνουν προς τον δήμαρχο Θίσβης Οι Θίσβιοι Πολίτες Ενάντια στην Καταστροφή του Περιβάλλοντος για την κατάσταση που διαμορφώνεται τη Νότια Βοιωτία.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Συμπολίτισσες και συμπολίτες,
Ενώ μέρα με τη μέρα τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχή μας επιδεινώνονται, ενώ η ποιότητα της ζωή μας υποβαθμίζεται όλο και πιο πολύ, η δημοτική αρχή επιλέγει να σκορπά τα λεφτά του Δήμου σε άνευ περιεχομένου και αντικρίσματος φιέστες. Οπως για παράδειγμα την κωμωδία του περασμένου Ιουνίου με τον Νομάρχη Βοιωτίας, στην οποία δημιουργήθηκε μια επιτροπή η οποία θα εξέταζε -υποτίθεται- τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Επιτροπή, η οποία ποτέ μέχρι σήμερα δεν λειτούργησε, παραμένοντας μόνο στα λόγια.

Η Δημοτική αρχή της περιοχής μας, διοργανώνει τώρα μια ημερίδα για το περιβάλλον, επιλέγοντας στον κατάλογο των εισηγητών, άτομα από φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή ανεπιθύμητη κατάσταση και οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι σε μία μόνο κατεύθυνση. Αντίθετα, απουσιάζουν από τους εισηγητές, φορείς που έχουν να παρουσιάσουν μια άλλη οπτική, μια σοβαρή παρέμβαση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, με έργο, τόσο σε Πανελλήνιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι η Συμπαράταξη Βοιωτών και βέβαια η Επιτροπή Αγώνα Θίσβιων Πολιτών για το Περιβάλλον.

Οι Θίσβιοι Πολίτες Ενάντια στην Καταστροφή του Περιβάλλοντος, θέλοντας να συμβάλλουν στο άνοιγμα ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού διάλογου για το περιβάλλον στην περιοχή μας και έχοντας κατά νου ότι ο σημερινός Δήμαρχος Θίσβης είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. - της εταιρείας δηλαδή που διαχειρίζεται την Βιομηχανική Περιοχή και το Λιμάνι της Θίσβης - απευθύνει προς τη Δημοτική Αρχή 8 καίρια ερωτήματα:
1). Γνωρίζει η Νομαρχία και η Δημοτική Αρχή ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου δεν διαθέτει μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων της; Που πηγαίνουν τα απόβλητα της; Που ρίχνονται τα σαπουνέλαια που παράγει;
2). Η δρομολογημένη επέκταση της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης, έχει σχεδιαστεί ώστε να υποδεχθεί εκτός από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και άλλες βιομηχανικές μονάδες, μία εκ των οποίων είναι και το Εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής. Εκτός από μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ποια άλλη αντίδραση έχει καταγραφεί από τη Δημοτική Αρχή της Θίσβης για το θέμα αυτό την τελευταία τετραετία;
3). Ποιες ενέργειες έχει κάνει μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή Θίσβης για να αποτρέψει τη δημιουργία ενός δεύτερου εργοστάσιου Ηλεκτρικής Ενέργειας, που οι επιχειρηματίες φιλοδοξούν να κατασκευάσουν στο χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργεί - λόγω του λιμανιού - με λιθάνθρακα;
4). Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει μέχρι σήμερα ο Δήμος Θίσβης προκειμένου να μη γίνει πράξη η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης 400 KW (Θίσβη-Πέτρα), η οποία θα περνά πολύ κοντά από κατοικημένες περιοχές, εγκυμονώντας σοβαρά προβλήματα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής (ηλεκτροφόρα καλώδια με ηλεκτρομαγνητικά πεδία) και βέβαια μέσα από τον πανέμορφο ορεινό όγκο του Ελικώνα;
5). Ο πανάκριβος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας Καναβάρι-Πρόδρομος και η εμπορική σιδηροδρομική γραμμή Οινόφυτα-Θίσβη, κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής ή μήπως για την επέκταση της Βιομηχανικής Περιοχής και την ικανοποίηση των επιχειρηματικών συμφερόντων;
6). Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θίσβης, αν και είχε στα χέρια του 3 τουλάχιστον εκθέσεις αυτοψίας της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, στις οποίες αναφέρονται πλήθος από αυθαίρετες και χωρίς άδεια κατασκευές στο λιμάνι, - όπως είναι η περίφραξη της παραλίας με συρματόπλεγμα και η παράνομη χρήση τμήματος αυτής - σιώπησε και δεν αντέδρασε;
7). Γιατί η Δημοτική Αρχή της Θίσβης συνεχίζει να αγνοεί 350 δημότες της, οι οποίοι από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν ζητήσει ενυπόγραφα να σταματήσει η λειτουργία της παράνομης χωματερής, που υπάρχει δίπλα στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης; Σύμφωνα με τον νόμο, όταν γεμίζει μια χωματερή με αστικά απόβλητα η λειτουργία της διακόπτεται. Σύμφωνα με το νόμο πάλι, μέχρι να κατασκευαστεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Θήβας, τα αστικά απόβλητα της περιοχής μας θα έπρεπε να μεταφέρονται σε άλλους κατάλληλους χώρους εκτός Δήμου. Η Δημαρχιακή Επιτροπή είναι υπόλογη για την απόφαση της να συνεχίσει και να επεκτείνει τη λειτουργία της χωματερής. Για πόσο διάστημα θα συνεχίσει να παρανομεί ο Δήμος Θίσβης;
8). Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν κάνει τίποτα για τις παρεμβάσεις που γίνονται στα ιστορικά μνημεία της περιοχής μας. Πως είναι δυνατόν χωρίς την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να γίνονται αυθαίρετες κατασκευές σε μνημεία του δήμου μας, όπως για παράδειγμα τα σιδερένια στηρίγματα που τοποθετήθηκαν κάτω από τη λίθινη γέφυρα της Θίσβης. Ενδιαφέρεται ο Δήμος Θίσβης για την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ή όχι;

Είναι σαφές, ότι η κυβέρνηση, οι εκλεγμένοι δημοτικοί και νομαρχιακοί άρχοντες, φέρουν ένα τεράστιο μέρος ευθύνης για την σημερινή δεινή κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή μας. Οι παραλείψεις τους υποδηλώνουν, ότι είτε δεν γνώριζαν την καταστροφή που συντελείται- οπότε είναι ανεπαρκείς, είτε γνώριζαν και δεν ενεργούσαν - οπότε είναι συνένοχοι.
Ηρθε η ώρα όλοι οι παραπάνω να σταματήσουν τα ψέματα, την παραπλάνηση, άλλα να λένε και άλλα να κάνουν, παίζοντας διαρκώς με τη νοημοσύνη των πολιτών του Δήμου Θίσβης. Μηδενική ανοχή, σε όσους ανέχθηκαν ή υπέθαλψαν με πράξεις και παραλείψεις την καταστροφή του περιβάλλοντος στην περιοχή μας.
Οι ευθύνες δεν παραγράφονται.

Θίσβιοι Πολίτες Ενάντια στην Καταστροφή του Περιβάλλοντος