Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΑΑ της 23ης Φεβρουαρίου 2011

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας θα πραγαματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 19 θέματα. Δείτε.Θέμα 1o: Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου.
Θέμα 2o: Λήψη απόφασης αποδοχής υπολοίπου από το Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων της ΔΟΥ-Λιβαδειάς.
Θέμα 3o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Διστόμου.
Θέμα 4o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Διστόμου.
Θέμα 5o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Αράχωβας.
Θέμα 6o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Διστόμου.
Θέμα 7o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Αντίκυρας.
Θέμα 8o: Εθνικός Δρυμός Παρνασσού-Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Θέμα 9o: Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του αρ. 103 του Ν. 3852/2010.
Θέμα 10o: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Θέμα 11o: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σε δύο ΝΠΔΔ (Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης).
Θέμα 12o: Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Θέμα 13o: Εξέταση αιτήσεων για παροχή ύδρευσης.
Θέμα 14o: Ενημέρωση από τον. κ. Δήμαρχο για την ίδρυση-κατάργηση, συγχώνευση κ.λ.π. των σχολικών μονάδων του ενιαίου Δήμου.
Θέμα 15o: Ενημέρωση για την βράβευση των αριστευσάντων μαθητών και των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του ενιαίου Δήμου από την Κ.Κ.Ε.Α.Π.Α.
Θέμα 16o: Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων Δεκεμβρίου 2010 των τέως Δήμων Διστόμου, Αράχωβας και της Κοινότητας Αντίκυρας.
Θέμα 17o: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.
Θέμα 18o: Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων.
Θέμα 19o: Εκλογή αντιπροσώπων στη Γεν. Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-45 "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: