Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 14 Σεπτεμβρίου

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).
 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
 1.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής των όρων της Ε.Τ.Α. για την παραχώρηση του Τουριστικού Περιπτέρου Ξενία Λιβαδειάς στο Δήμο Λεβαδέων.
 2.Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 3.Παραλαβή της Γ΄ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Λεβαδέων.
 4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και Δήμου Αλιάρτου.


 5. « Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια του Ε.Π. «ΘΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007 -2013 του άξονα προτεραιότητας 08 – «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
 6.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ, ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΙΛΩΝΟΣ)».

 7.Εγγραφή χρηματικής δωρεάς ποσού 15.000,00 € στον Προϋπολογισμό από την Τράπεζα Αttica Bank, για την διοργάνωση εκδηλώσεων Τροφώνια 2011 με τροποποίηση προϋπολογισμού.  
8.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Αυγούστου Τ.Κ. Χαιρώνειας στις 13/8/2011.
 9.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Αυγούστου Τ.Κ. Αγίας Άννας (Αρβανίτικος Γάμος) στις 13/8/2011.
 10.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Αυγούστου Δ.Κ.Κυριακίου στις 26 & 27/8/2011.
 11.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Τοπικής Πανήγυρης Δ.Κ.Κυριακίου στις 29/8/2011.
 12.Εξέταση αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων που αφορά την παράσταση των δημοτικών συμβούλων ή και δημοτών στις συνεδριάσεις της ΔΕΥΑΛ και των λοιπών Ν.Π. του Δήμου Λεβαδέων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: