Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 26 Οκτωβρίου


1.Έγκριση της 233/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργία νέων.2.Διακοπή της εκπόνησης της μελέτης :<< Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων & Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών του Δήμου Κορώνειας Ν.Βοιωτίας >>.3.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.4.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.5.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.6.Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ  Ανθοχωρίου >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Ανθοχωρίου >>.7. Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ  Κορώνειας >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Κορώνειας>>.8. Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ  Αγίας Άννας >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Αγίας Άννας >>.9. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 321.10.Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: << Αγροτική Οδοποιία στη Δ.Ε. Δαύλειας (Δαύλεια – Παρόρι)11.Έγκριση ορθής επανάληψης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου << Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Λάππα – Τσόγκα >>.12.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελών άρδευσης ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2010 της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: