Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 7 Δεκεμβρίου

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο μήνες, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
2.Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Λεβαδέων.
3.Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.

4.Έγκριση εκτέλεσης έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Αγ. Άννας» με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3669/2008.
5. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας» με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3669/2008.
6.Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ».
7. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ».

8. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ».
9.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», αναδόχου Ηλία Βαρελά.
10.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ».
11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ».
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ».

13.Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τελικού & Τακτοποιητικού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
14.Έγκριση 2ου ΑΠ (Τακτοποιητικού) για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
15.Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
16.Έγκριση 8ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Δίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κέντρου».
17. Έγκριση της 295/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

 18.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Τροφώνια 2011» του Δ. Λεβαδέων.
19.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις της πολιούχου στην Τοπ. Κοιν. Αγ. Άννας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: