Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αύριο Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 21 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:1.Επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ στα όρια του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων που συμπεριλαμβάνει τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Λεβαδέων, Χαιρώνειας, Δαύλειας, Κορώνειας και Κοινότητας Κυριακίου.2.Έγκριση της 330/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: “Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων , υποχρεώσεων  και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ,που ασκούσαν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης και Παιδείας  των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο Δήμο Λεβαδέων”.3.Έγκριση της 396/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις: «Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού και Προγράμματος ΣΑΤΑ έτους 2011 Δήμου Λεβαδέων».4.Αποδοχή ποσού 44.750,00€  από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011- 1η κατανομή) που αφορά την επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.5.Αποδοχή ποσού 488.422,00€ του προγράμματος ΣΑΤΑ 2011, -Β & Γ Δόση για την εκτέλεση των έργων και κατανομή αυτού.6.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2012.7.Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».8.Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Αγίου Γεωργίου» με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/20089.Εγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική Μελέτη Αποκατάστασης ΧΥΤΑ».10.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση του οδικού άξονα Δαύλειας-Παρορίου»11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση Επισκευή Αρδευτικών Συστημάτων Ρωμέϊκου (2011)12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση Επισκευή Αρδευτικών συστημάτων Λαφυστίου (2011)13.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή Αντλιοστασίου ΑΚ4 στην Τ.Κ. Ακοντίου».14.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Σύνδεση Παροχών Αποχέτευσης Δ.Δ. Δαύλειας».15.Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού &  Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τιμίου Προδρόμου και Παράδρομων στην Κοινότητα Κυριακίου».16.Έγκριση 8ου ΑΠΕ του έργου: «Δίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κέντρου».17. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί μετονομασίας οδού του Δήμου Λεβαδέων, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 242/2009 απόφασης του.18.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την: « Χωροθέτηση και τα προβλήματα των αιολικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις προσφυγές κατά των αποφάσεων των αιολικών σταθμών».19.Συγκρότηση επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012- α) Διενέργειας διαγωνισμών, β) Αξιολόγησης αποτελεσμάτων – διαγωνισμών και απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών.20.Ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση της καταλληλότητας των προς αγορά μίσθωση υπό του Δήμου πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους.21.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών βάσει του Π.Δ/τος 28/80 για το έτος 2012.22.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής περί καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν πλέον αξία, για το έτος 2012.23.Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή υλικών – ειδών του ΕΚΠΟΤΑ , για το έτος 2012.24.Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που διενεργούνται βάσει του Π.Δ/τος 270/81 για το έτος 2012.25.Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός τεχνικού υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων για το έτος 2012.

26.Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2012.27.Ανάθεση στην ΕΑΣΥ της εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων , για την χρονική περίοδο από 1/1/2012 – 31/12/2012.28.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.29.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.30.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών 0.5% επί των ακαθαρίστων εσόδων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.31.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών λαϊκής αγοράς λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.32.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθώματος θαλασσίων εκτάσεων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.33.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ. Δαύλειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.34.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δ.Κ. Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.35.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη HENDRY LESLIE από κατάλογο εσόδων τροφείων παιδικών σταθμών χρήσης περιόδου 2010-11 της Δ.Κ. Λιβαδειάς.36.Έγκριση της 62/2011 απόφασης του ΔΣ του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.37.Άρση της αριθμ. Πρωτ. 10009/31-12-2010 Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών και επανέναρξη  του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»


38.Άρση της αριθμ. Πρωτ.10006/31-12-2010 Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και επανέναρξη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ».     

Δεν υπάρχουν σχόλια: