Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Μαΐου

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:1.Συνομολόγηση νέου δανείου για την εξόφληση των ήδη συναφθέντων δανείων με το Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα με την § 1α του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011.2.Καθορισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2011.

3.Ένσταση της αναδόχου εταιρίας ΠΡΟΕΤ Α.Ε. κατά του 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.4.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση υπογείων υποσταθμών από την ΔΕΗ Α.Ε.5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ6.Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2011.7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ  Σχολικής  Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Λεβαδέων .8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ  Σχολικής  Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Λεβαδέων .9.Έγκριση των αποφάσεων των τοπικών κοινοτήτων Κυριακίου, Χαιρώνειας, Δαύλειας, Προσηλίου, Ακοντίου, Θουρίου, Ανθοχωρίου, Βασιλικών, Πρ,Ηλία, Αγ.Βλασσίου που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2011.10.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821.11.Διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ στις 5-6-2011.12.Διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της ΔΑΥΛΕΙΑΣ (5-5-1943).13.Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2011.14.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως πολιτικού υπευθύνου του Δικτύου Υγείας του Δήμου Λεβαδέων, για την υλοποίηση του προγράμματος <<Υγιείς Πόλεις>> και ενός υπαλλήλου ως συντονιστή του προγράμματος.15.Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων , αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8 ΜW της εταιρείας Business Energy A.E. στην θέση Βερσενίκος του Δήμου Λεβαδέων.16.Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων , του έργου CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. στην θέση Μεγάλη Λούτσα του Δήμου Λιβαδειάς & Κοιν. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.17. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 46 του Ε.Π. ΘΣΗ με τίτλο << Δημοτική Πινακοθήκη Λιβαδειάς >>.

Δεν υπάρχουν σχόλια: