Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 13 Ιουλίου

  H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2. Έγκριση εκτέλεσης των έργων : << Βελτίωση Γεφυρών Ποταμού Έρκυνας >>.

3. Έγκριση εκτέλεσης του  έργου: « Συντήρηση παιδικών χαρών»

4. Έγκριση μελέτης του έργου : << Κατασκευή οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου).

5. Λήψη απόφασης για την αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου : << Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου >>.

6. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη  έργων στα πλαίσια του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007 -2013 του άξονα προτεραιότητας 05 – «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» και ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61 – « Ολοκληρωμένα  Σχέδια  για  την  Αστική  και  Αγροτική  Αναγέννηση ».

7. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων επί της οδού Αισχύλου.

8.Έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2011.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 λόγω κατάργησης Ν.Π. που ασκούσαν δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού στον Δήμο Λεβαδέων.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση Κ.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

11.Αποδοχή ποσού 104.700,00 € από ΥΠΕΣΔΔΑ για την κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/Πολ. Προστασία 2011), τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2011 και κατανομή επιχορήγησης.

12.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στην Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.

13.Επιχορήγηση συλλόγου << Σύλλογος Ελικωνίων Λιβαδειάς >>.

14.Καθορισμός και καταβολή σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Λεβαδέων του επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.

15.Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την πραγματοποίηση εορτασμού της Πολιούχου της Τοπ. Κοιν. Αγίας Άννας την 25/07/2011.

16.Διάθεση πίστωσης ποσού 3.700,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων της αναβίωσης του Αρβανίτικου Γάμου στην Τοπ. Κοιν. Αγίας Άννας την 13/08/2011.

170.Σύζήτηση, κατόπιν αιτήματος πολιτών, με θέμα α) Ενδεχόμενα προβλήματα σχετιζόμενα με την δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Δαύλειας και β) Διερεύνηση της δυνατότητας τροφοδοσίας με φυσικό αέριο προς οικιακή χρήση χωριών, οικισμών και πόλεων του Δήμου Λεβαδέων από τον αγωγό φυσικού αερίου που διέρχεται από το Μαυρονέρι και διασχίζει όλη την έκταση του Δήμου Λιβαδειάς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: