Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΑΑ στις 6 Ιουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 6η Ιουλίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού 15.000,00 € οικονομική ενίσχυση από Attica bank για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 2ο : Αποδοχή ποσού 10.000,00 € οικονομική ενίσχυση από Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας «ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε» για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 3ο : Αποδοχή ποσού 5.000,00 € οικονομική ενίσχυση από Γερμανική Πρεσβεία για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 4ο : Αποδοχή ποσού 600,00 € οικονομική ενίσχυση από ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ Ε.Π.Ε για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 5ο : Αποδοχή ποσού 3.000,00 οικονομική ενίσχυση από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για εκδηλώσεις εορτασμού Αναλήψεως του Κυρίου στην Αντίκυρα και την Παραλία Διστόμου. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 6ο : Αποδοχή ποσού 2.500,00 οικονομική ενίσχυση από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για ηλεκτροδότηση της παραλίας του Αγίου Νικολάου. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 7ο : Αποδοχή ποσού 46.800,00 από ΣΑΤΑ (Πολιτική Προστασία) και τροποποίηση Προϋπολογισμού. (Οικονομική Υπηρεσία)

 Θέμα 8ο : Μεταφορά 369.696,73 € από λογαριασμό πρώην Δήμου Αράχωβας στην Alpha bank στον λογαριασμό του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στην Εθνική Τράπεζα. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 9ο: Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
Θέμα 10ο: Έγκριση πληρωμής δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ Σ. ΖΗΣΗ» και παράταση εργασιών για 5 ημέρες. (Τεχνική Υπηρεσία)
 Θέμα 12ο : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ» και παράταση εργασιών για 15 ημέρες. (Τεχνική Υπηρεσία)
 Θέμα 13ο : Ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λόγω παραίτησης των Θωμά Γιαννέλου και Χαράλαμπου Ληξουριώτη του Ιωάννη. (Δ.Σ.)
 Θέμα 14ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του Χαράλαμπου Ληξουριώτη του Ιωάννη, ως μέλους του Δ.Σ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου. (Δ.Σ.)
 Θέμα 15ο : Αλλαγή επωνυμίας της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, σε «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού & Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας». (Δ.Σ.)
 Θέμα 16ο: Ορισμός μέλους επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ λόγω συνταξιοδότησης του Γεωργίου Λίτσου. (Δ.Σ.)
 Θέμα 17ο: Ορισμός επιτροπής για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου. (Δ.Σ.)
 Θέμα 18ο : Ορισμός 3 τακτικών & 3 αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (Δ.Σ.)
 Θέμα: 19ο :Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) στην Τακτική γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε». (Δ.Σ.)
Θέμα 20ο : Ορισμός υπαλλήλων που ασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και καθορισμός μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους.
 Θέμα 21ο : Κατανομή ποσού 98.079,50 € στα Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών Σταθμών για λειτουργικές δαπάνες. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 22ο : Κατανομή ποσού 30.185,42 € έτους 2011 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων. (Οικονομική Υπηρεσία)
Θέμα 23ο : Κατανομή ποσού 1.056,00 € για αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 24ο : Κατανομή ποσού 25.966,68 € για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. (Οικονομική Υπηρεσία)
Θέμα 25ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. με δύο στύλους & εγκατ/ση δύο Φ.Σ. προς τον χώρο αναψυχής και την πλαζ «Άγιος Νικόλαος» από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 2.200,22 €». (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 26ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. με τρεις στύλους & εγκατ/ση τριών Φ.Σ. πλησίον οικίας κ. Τρόκα Δημητρίου στην Δ.Κ. Στειρίου από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 3.300,34 €». (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 27ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου Επέκταση – Ηλεκτροδότηση ταχυδιυλιστηρίου από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 22.578,99 €. (Τεχνική Υπηρεσία)

 Θέμα 28ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου Επέκταση Δ.Φ. με δύο στύλους & εγκατ/ση δύο Φ.Σ. προς τον χώρο αναψυχής και την πλαζ «Άγιος Νικόλαος» από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 2.200,22 €. (Τεχνική Υπηρεσία)
 Θέμα 29ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου Επέκταση Δ.Φ. με τρεις στύλους & εγκατ/ση τριών Φ.Σ. πλησίον οικίας κ. Τρόκα Δημητρίου στην Δ.Κ. Στειρίου από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 3.300,34 €. (Τεχνική Υπηρεσία)

 Θέμα 30ο : Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στις ανάλογες εφημερίδες. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 31ο : Άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Μπούρα και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 2 και Ο.Τ 6 (Απόφαση 8/11 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Τεχνική Υπηρεσία)


 Θέμα 32ο : Αποδοχή της Β2 φάσης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Διστόμου. (Απόφαση 11/11 της Εκτελεστικής Επιτροπής ). (Τεχνική Υπηρεσία)
 Θέμα 33ο : Έγκριση Σχεδίου : ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (Απόφαση 4/11 της Εκτελεστικής Επιτροπής ).
 Θέμα 34ο Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2010-2011 (Απόφαση 17/11 Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου).


 Θέμα 35ο : Μελέτη συντήρησης κλειστού Γυμναστηρίου Διστόμου. (Απόφαση 14/11 Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου).
Θέμα 36ο : Έγκριση κανονισμού Καθαριότητας Δημοτικής Κοινότητας Αραχώβης (Απόφαση 39/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).

 Θέμα 37ο : Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Δημοτικής Κοινότητας Αραχώβης) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012 (Απόφαση 49/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).
 Θέμα 38ο : Παραγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους πρώην Δήμου Αράχωβας (Απόφαση 52/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).
Θέμα 39ο : Καταγγελίες σχετικές με το Δημοτικό πάρκινγκ Αράχωβας και πλάτος πεζοδρομίου αυτού (Αποφάσεις 53,55 και 56/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).
 Θέμα 40ο : Καταγγελία κατοίκων Αράχωβας για καταπάτηση Δημοτικού χώρου (Αποφάσεις 31 και 54/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).
 Θέμα 41ο : Αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης Αράχωβας (Αποφάσεις 33,35,36,37 και 51/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).
 Θέμα 42ο : Αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης στο Λιβάδι Αράχωβας (Απορριπτική απόφαση 34/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας)
 Θέμα 43ο : Αίτηση Σταυράκου Ευσταθίας για μείωση δημοτικών τελών εποχικής επιχείρησης στην Αράχωβα.
 Θέμα 44ο : Οικονομική Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής ενότητας Στειρίου για τον εορτασμό 15ης Αυγούστου 2011 Κοίμησης της Θεοτόκου. (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου)
 Θέμα 45ο : Ασφαλής λειτουργία Παιδικής Χαράς Αγίου Νικολάου Στειρίου. (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου)
 Θέμα 46ο : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου ως συμπράττοντος φορέα σε συνεργασία με τον φορέα απασχόλησης ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ στην ανοιχτή πρόσκληση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με κωδικό 42, αριθμ. πρωτ. 1.8005/οικ.6.1493/09.06.2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. (Δήμαρχος)
 Θέμα 47ο : Ενημέρωση μετά από απαίτηση της κυρίας Γρανιτσιώτη για τα εξής θέματα:
α) Καταστατικό ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης - εργαζόμενοι σ΄ αυτή και σε ποια φάση βρίσκεται η λύση της επιχείρησης της Αντίκυρας.
β) Βοήθεια στο Σπίτι.
γ) Επιτροπές Διαβούλευσης – Ποιότητας Ζωής.
δ) Εκδηλώσεις Πανηγυράκι Αράχωβας, Ανάληψης Αντίκυρας – Άσπρων Σπιτιών, επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944 στο Δίστομο.
ε) Λειτουργία Παιδικών χαρών (προσωπικό – ειδικότητες) προγραμματισμός του επόμενου έτους.
στ) Πρόσληψη ειδικής συνεργάτιδας.
ζ) Εργαζόμενοι Δήμου.
η) Σταθμός εναέριων ρύπων.
θ) Α.Τ.Μ. Εθνικής Τράπεζας.
 Θέμα 48ο : Ενημέρωση σχετικά με το έντονο ενδιαφέρον Τουριστικών Πρακτορείων και εταιρειών του Ισραήλ για την περιοχή μας. (Δήμαρχος)
 Θέμα 49ο : Ψήφισμα για την συγχώνευση Νοσοκομειακών μονάδων
 Θέμα 50ο : Διάφορες αιτήσεις.
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευστάθιος Γιαννέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: