Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).
 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
 1. Έγκριση Απολογισμού πρώην Κοινότητας Κυριακίου έτους 2010.
2. Έγκριση Απολογισμού πρώην Κοινότητας Κυριακίου έτους 2009.
3. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Χαιρώνειας έτους 2010.
4. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Κορώνειας έτους 2010.
5. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Δαύλειας έτους 2010.
6. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Δαύλειας έτους 2009.
7. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Δαύλειας έτους 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: