Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο ΔΑΑ


H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔΑΑ θα γίνει σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:


Θέμα 1o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Άσπρων Σπιτιών οικ. έτους 2010.

Θέμα 2o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Διστόμου οικ. έτους 2010.

Θέμα 3o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου Ασπρων Σπιτιών οικ. έτους 2010.

Θέμα 4o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Άσπρων Σπιτιών οικ. έτους 2010.

Θέμα 5o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αντίκυρας οικ. έτους 2010.

Θέμα 6o: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Επαίδευσης.

Θέμα 7o: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 8o: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 9o: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 10o: Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.

Θέμα 11o: Μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας "ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" από τους Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες προς τον "Καλλικράτειο" Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας-Ορισμός πληρεξουσίων.

Θέμα 12o: Κατάργηση του λογαριασμού που τηρούσε ο τέως Δήμος Διστόμου στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατάστημα Λιβαδειάς).

Θέμα 13o: Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και Δήμου Ορχομενού για την πράξη "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ".

Θέμα 14o: Υποβολή πρότασης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ" στο Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΥΠΕΚΑ.

Θέμα 15o: Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση παροχών ύδρευσης.

Θέμα 16o: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011.

Θέμα 17o: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: