Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο στη Λιβαδειά

1. Έγκριση κανονισμού Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λεβαδέων.


2. Έγκριση κανονισμού Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων.

3. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα Έτους 2011.

4. Έγκριση της 24/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2011, του τρόπου φύλαξης και

διανομής των αρδευτικών υδάτων , του αριθμού θέσεων των υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό μέλος αυτού για παραλαβή έργων.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2011.

7. Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.

8. Συμπλήρωση μελών του Δ,Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ).

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: <<Σύνδεση Παροχών Αποχέτευση Δ.Δ. Δαύλειας.

10. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2011.

11. Προσαρμογή της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στις διατάξεις του Ν.3852/10.

12. Εξέταση αιτήματος Μορφωτικού Συλλόγου Λαφυστίου.

13. Έγκριση της 11/2011 του Δ.Σ. του ΔΑΟΛ.

14. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χαιρώνειας.

15. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Λιβαδειάς.

16. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Τριάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: